Authors

Elias Canetti

more

Elias Canetti

(1905-1994) nemecky píšuci židovský spisovateľ, laureát Nobelovej ceny za literatúru. Pochádzal z bulharského mesta Ruse, no detstvo a mladosť prežil prevažne v mestách, kde sa hovorilo po nemecky (Viedeň, Frankfurt, Zürich). Autor viacerých autobiografických kníh, zväzkov esejí a aforizmov, ako aj ...
Ivan Čičmanec

more

Ivan Čičmanec

(1942) slovenský spisovateľ, esejista, publicista a prekladateľ, žijúci od r. 1969 v nórskom Osle. Publikoval články, eseje, recenzie, ale aj svoje poviedky či básne v periodikách Morgenbladet, Aftenposten, Ergo, Kontrast, Marginal a na Slovensku v Kultúrnom živote, Slovenských pohľadoch, Romboide, Tvorbe a inde. Jeho poviedka ...

Newsletter

Our offer

New

Elias Canetti

Tajomné srdce hodiniek

Ivan Čičmanec

V ohnisku neprítomnosti

Gnostické meditácie