The achievements of our books and authors

Prvá kniha vydavateľstva MilaniuM Medzi allegrom a lamentom švédskeho básnika Tomasa Tranströmera zaznamenala úspech už tým, že preklad bol odmenený Cenou Zory Jesenskej za umelecký preklad (2002). V apríli 2002 mal prekladateľ tejto knihy Milan Richter česť predstaviť Medzi allegrom a lamentom (spolu s inými prekladmi švédskej literatúry od jeho kolegov i od neho) švédskemu kráľovi Karolovi XVI. Gustávovi na vernisáži výstavy “50 rokov vyučovania švédčiny na Slovensku” v priestoroch auly Univerzity Komenského. Udelenie Nobelovej ceny za literatúru T. Tranströmerovi v októbri 2011 vyvolalo nový záujem o túto knihu.

Prekladatelia dvoch kníh nášho vydavateľstva boli odmenení Cenou Jána Hollého: r. 2007 Jarmila Cihová za preklad románu Thorvalda Steena Ťavie oblaky z nórčiny a r. 2008 Viera Prokešová s Libušou Vajdovou za preklad básní Mihaia Eminesca Krídla z vosku z rumunčiny. Vydavateľstvo MilaniuM dostalo v oboch prípadoch Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin. Prémiami Literárneho fondu boli ocenené tieto preklady: R. M. Rilke: Elégie a rekviem (2004, preklad Milan Richter) a Slohy na otcovu smrť a iné španielske elégie 20. storočia (2011, preklad Ján Zambor).

Viacerí autori, ktorých knihy vyšli v našom vydavateľstve, získali v uplynulom desaťročí prestížne ocenenia: Nobelovu cenu za literatúru (T. Tranströmer), Augustovu cenu a Severskú cenu Švédskej akadémie (P. O. Enquist), Zlatý veniec Stružských večerov poézie (T. Tranströmer, M. Matevski) či Cenu Jána Smreka (T. Rübner, R. Kunze, Yu Hsi, K. Ødegård, M. Matevski), kým M. Rúfusovi okrem Pribinovho kríža I. triedy udelili aj taiwanskú Cenu Crane Summit za poéziu. M. Richter si prevzal Zlatý rad za zásluhy o Republiku Rakúsko (2002), Nórsky kráľovský rad za zásluhy – rytier 1. triedy (2008) a Bjørnsonovu cenu (2010). Na krátkej súkromnej audiencii ho r. 2010 prijal nórsky kráľ Harald V.

Na prezentáciách svojich kníh sa zúčastnili všetci slovenskí autori, vrátane M. Rúfusa a v zahraničí žijúceho I. Čičmanca, ako aj významní zahraniční autori: T. Tranströmer (v Štokholme r. 2002), T. Rübner, J. Portante, T. Steen, Yu Hsi, A. Appelfeld, P. O. Enquist, S. Liebrechtová a M. Matevski (v macedónskej Struge r. 2011). Vybrané básne luxemburského autora J. Portanteho sme predstavili na Bratislavskom hrade v prítomnosti luxemburského veľkovojvodu Henriho, jeho manželky Marie Teresy Mestre a prezidenta SR I. Gašparoviča. Bývalý prezident SR M. Kováč s manželkou bol v Mirbachovom paláci v Bratislave hosťom slávnostného uvedenia knihy taiwanského básnika Yu Hsiho na knižný trh.

Osobitnou poctou knihe i vydavateľstvu MilaniuM bolo predstavenie knihy Pamätí bývalého prezidenta Michala Kováča, ktoré sa uskutočnilo za jeho prítomnosti pred Vianocami 2010 v priestoroch Národnej rady SR. Na prezentácii, ktorej priebeh pokrývalo niekoľko televíznych staníc, sa zúčastnil aj bývalý prezident SR R. Schuster a mnohé kultúrne a politické osobnosti Slovenska.