Books |

Ivan Čičmanec

Edition: Slovenská poézia

Pages count:88
Dimensions:125 x 175 mm
Release year:2013
Weight:190
ISBN:9788089178520
Price: 5,89 €

Newsletter

Our offer

Ivan Čičmanec

V ohnisku neprítomnosti

Gnostické meditácie

Milan Rúfus

Dielo III

Neskorý autoportrét, Čítanie z údelu, Vážka, Malá nočná hudba