Back

Ivan Čičmanec

Ivan Čičmanec

(1942) slovenský spisovateľ, esejista, publicista a prekladateľ, žijúci od r. 1969 v nórskom Osle. Publikoval články, eseje, recenzie, ale aj svoje poviedky či básne v periodikách Morgenbladet, Aftenposten, Ergo, Kontrast, Marginal a na Slovensku v Kultúrnom živote, Slovenských pohľadoch, Romboide, Tvorbe a inde. Jeho poviedka Oslepený vyšla po nórsky v antológii Tucet sťahovavých vtákov (1990). V Nórsku zostavil tematické slovenské číslo časopisu Ergo (1991), na Slovensku nórske číslo Romboidu (1994). Z nórčiny do slovenčiny preložil básne S. Obstfeldera a G. Hofmoovej, spoluzostavil a spolupreložil antológiu modernej nórskej poézie (1992). Do nórčiny spolupreložil výber nadrealistov, J. Buzássyho, J. Ondruša, M. Richtera, I. Kupca ako aj výber slovenských poviedok. R. 2005 vydal knihu gnostických meditácií V ohnisku neprítomnosti.

Viac od Ivana Čičmanca na
http://www.casopis-tvorba.sk/t084d_text.htm

Knihy od autora

New

Ivan Čičmanec

more

Ivan Čičmanec

more

Ivan Čičmanec

V ohnisku neprítomnosti

Gnostické meditácie

more

Ivan Čičmanec

Vzdychy a údery

more