Back

Igor Hochel

Igor Hochel

(1953) básnik, prekladateľ, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg (docent). Vydal básnické zbierky Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie, Kôra nežne praská , Utkané z vlasov, K mojim ústam nahá (žena) a spolu s grafikom Igorom Bencom bibliofíliu Pátrači v krajine nezvestných. Výber z jeho recenzií a literárnokritických statí vyšiel pod názvom Dotyky, sondy, postoje. Vydal tiež monografiu Ladislav Ballek. Príbeh ako princíp. Je spoluautorom viacerých encyklopedických literárnovedných publikáciíí. Z bulharčiny preložil diela Jordana Radičkova, Ivana Davidkova, Maxima Asenova a ďalších autorov, z macedónčiny preložil verše Mateju Matevského.

http://www.ksl.ff.ukf.sk/imgs/osoby/zamestnanci/hochel.pdf

 

Knihy od autora

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne

more

Igor Hochel

more

 

Newsletter

Our offer

Thorvald Steen

Ťavie oblaky

Knut Ødegård

Kvitne tak šialene

Milan Rúfus

Dielo VII

Kniha rozprávok, Studnička