Back

Igor Hochel

Igor Hochel

(1953) básnik, prekladateľ, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg (docent). Vydal básnické zbierky Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie, Kôra nežne praská , Utkané z vlasov, K mojim ústam nahá (žena) a spolu s grafikom Igorom Bencom bibliofíliu Pátrači v krajine nezvestných. Výber z jeho recenzií a literárnokritických statí vyšiel pod názvom Dotyky, sondy, postoje. Vydal tiež monografiu Ladislav Ballek. Príbeh ako princíp. Je spoluautorom viacerých encyklopedických literárnovedných publikáciíí. Z bulharčiny preložil diela Jordana Radičkova, Ivana Davidkova, Maxima Asenova a ďalších autorov, z macedónčiny preložil verše Mateju Matevského.

http://www.ksl.ff.ukf.sk/imgs/osoby/zamestnanci/hochel.pdf

 

Knihy od autora

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne

more

Igor Hochel

more

 

Newsletter

Our offer

Knut Ødegård

Kvitne tak šialene

Milan Rúfus

Dielo II

Stôl chudobných, Óda na radosť, Murárska balada, Prísny chlieb