Back

Milan Rúfus

Milan Rúfus

(1928-2009) jeden z najväčších slovenských básnikov 20. storočia, autor 35 kníh poézie pre dospelých a pre deti / o dieťati a detstve a niekoľkých kníh esejí. Jeho básne boli preložené do cca 30 jazykov. 16-zväzkové Dielo Milana Rúfusa vychádza od r. 2003 v našom vydavateľstve MilaniuM. Prekladal najmä českú a ruskú poéziu (Seifert, Hrubín, Lermontov, Jesenin), ako aj starozákonné básnické texty (Kniha žalmov, Jeremiášov nárek). V jaz. spolupráci prebásnil verše J. Martího a Peera Gynta od H. Ibsena.

Knihy od autora

Milan Rúfus

Dielo I

Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho, Zvony

more

Milan Rúfus

Dielo II

Stôl chudobných, Óda na radosť, Murárska balada, Prísny chlieb

more

Milan Rúfus

Dielo III

Neskorý autoportrét, Čítanie z údelu, Vážka, Malá nočná hudba

more

Milan Rúfus

Dielo IV

Žalmy o nevinnej, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čas plachých otázok, Čakanka

more

Milan Rúfus

Dielo IX

Kolíska, Hora, Zvieratníček, Po čom to chodíme a iné

more

New

Milan Rúfus

more

Milan Rúfus

Dielo VI

Sobotné večery, Tiché papradie

more

Milan Rúfus

Dielo VII

Kniha rozprávok, Studnička

more

Milan Rúfus

Dielo VIII

Lupienky z jabloní, Modlitbičky, Pamätníček

more

Milan Rúfus

more

Milan Rúfus

Dielo XIV

PREKLADY III - Kniha žalmov, Jeremiášov nárek

more