Back

Ján Zambor

Ján Zambor

(1947) básnik, esejista, literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg (profesor). Vydal 8 zbierok veršov (posledné dve knihy - Melancholický žrebec a Sťahovavé srdce - sú výbermi z jeho tvorby, doplnené o nové básne či cykly básní). Napísal 5 literárnovedných a sčasti esejistických kníh a editorsky sa podieľal na vydaní viacerých zaujímavých a objavných antológiíí či profilových zväzkov diel slovenských spisovateľov. Preložil 25 knižných výberov poézie z ruštiny, ukrajinčiny a španielčiny, ako aj antológiu španielskej barokovej lyriky.

Viac o J. Zamborovi na

http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Zambor

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=1118

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1802

http://www.litcentrum.sk/?s-cv-viewMode=search&s-search-query=J%C3%A1n+Zambor

Knihy od autora

Ján Zambor

more

Ján Zambor

Melancholický žrebec

vybrané básne

more

 

Newsletter

Our offer

Savyon Liebrechtová

Dobré miesto na noc

Dana Podracká

Kupola

vybrané básne

Milan Rúfus

Dielo XIV

PREKLADY III - Kniha žalmov, Jeremiášov nárek