Back

Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke

(1875-1926) jeden z najvplyvnejších básnikov 20. storočia. Narodil sa v Prahe v nemeckej rodine a zomrel v sanatóriu Val-Mont vo Švajčiarsku. Pochovaný je v dedinke Raron v kantone Wallis. Jeho najvýznamnejšie básnické diela: Kniha obrazov, Nové básne, Duinské elégie, Sonety Orfeovi. Napísal tiež román Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho, monografiu sochára A. Rodina, niekoľko kníh esejí a krátkej prózy.

Knihy od autora

Rainer Maria Rilke

Elégie a rekviem

more

Rainer Maria Rilke

Pieseň o láske a smrti korneta Krištofa Rilkeho / Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke

more

Rainer Maria Rilke

more

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo I

Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho, Zvony

Milan Rúfus

Dielo II

Stôl chudobných, Óda na radosť, Murárska balada, Prísny chlieb