Books |

Edition: MESPO

Pages count:104
Dimensions:130 x 185 mm
Release year:2012
Weight:0
ISBN:978-80-89178-48-3
Price: 4,98 €

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo IV

Žalmy o nevinnej, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čas plachých otázok, Čakanka

Jorge Manrique

Slohy na otcovu smrť

a iné španielske elégie

Elias Canetti

Tajomné srdce hodiniek