Back

Tuvia Rübner

Tuvia Rübner

(1924) nemecky a hebrejsky píšuci izraelský básnik, esejista a prekladateľ, rodák z Bratislavy. V holokauste stratil celú svoju rodinu, sám sa dostal ako 17-ročný transportom utečencov do Palestíny. Prvé básne a zbierky napísal po nemecky. Vydal aj svoje spomienky na Pressburg, Šaštín (a Slovensko) a na svoj povojnový život v Izraeli. Je laureátom Ceny Jána Smreka.

Knihy od autora

Tuvia Rübner

Pamäť popola

more

   

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo XIV

PREKLADY III - Kniha žalmov, Jeremiášov nárek

Milan Richter

Tajomstvá dokorán

vybrané básne

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne