Books | Hoď vetru košeľu

Jana Štroblová

Hoď vetru košeľu

Translate: Milan Richter

Edition: Česká poézia

Pages count:116
Bond:brožovaná väzba so záložkou
Dimensions:130x200 mm
Release year:2005
Weight:180
ISBN:808917812X
Price: 2,00 €

Výber z poézie poprednej súčasnej českej poetky, pričom dve tretiny básní sú v preklade do slovenčiny a jedna tretinu tvoria básne v českom origináli.


"Štroblovej poézia nepodáva básnivý opis skutočnosti, hľadá jej pravdu v pravde básne. Vyslovuje ju prudkým metafyzickým gestom, ktoré sa snaží nachádzať metafyzický osud sveta. (...) Jej verš má špecifickú váhu, jej báseň je tvar. Poézia je pre ňu údelom. Napnutá struna. Iba tá znie."


                                                                                                z doslovu Vladimíra Justla


UKÁŽKY


Leto


Nad všetkým žiarivý plač smoly.
Leto prekrylo vínnou révou koly.


Som letokruh,
okamih, mih v dreve.


A – hlavy odložené v réve,
v lístí, čo slepé je jak vraždy –


chvíľu sa objímame navždy.List


Smutno...
Zas: každý inde. Kto kedy splietol
viac uzlov ako ja, zo smútňavy a nepekna,
vieš?
V parku usedavo sneží na tuje.


Lež:       
Spomenieš si – a u mňa zažne sviecu vietor.
Stretneme sa – a nezrúti sa klenba nebeská.
Tak spolu ovládame Vesmír.
A Boh tu je.Nepokoj


Bol západ, akoby pokľačiačky u býka
kajal sa toreador. Prikrytý plášťom krvi.  


Zavyli hviezdy,
hloh skučí,
topoľ kuviká –


zasa sa ako líška nepokoj v nás mrví.
 
(Prebehnúť ešte kradmo, letmo humná...
Tma, ó, stoj, chytro ten šarlát olemuj!
Bože môj, daj, nech ešte raz som nerozumná!)


                                                                                  Preložil Milan Richter