Authors

Franz Kafka

more

Franz Kafka

Franz Kafka (1883-1924) patril k najvplyvnejším spisovateľom 20. storočia. Tento pražský Žid píšuci po nemecky, no v povolaní poisťovacieho úradníka často používajúci aj češtinu, vytvoril 3 nedokončenými románmi Amerika (resp. Nezvestný), Proces a Zámok, poviedkami a ...
Michal Kováč

more

Michal Kováč

(1930) prvý demokraticky zvolený prezident Slovenska (1993-1998). Do decembra 1989 pracoval ako bankový úradník. Od  decembra 1989 do r. 1991 zastával funkciu ministra financií SR. V r. 1990-1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia, po voľbách r. 1992 bol zvolený za predsedu FZ. Je nositeľom ...

Newsletter

Our offer

Ivan Čičmanec

V ohnisku neprítomnosti

Gnostické meditácie

Milan Rúfus

Dielo I

Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho, Zvony