Authors

Franz Kafka

more

Franz Kafka

Franz Kafka (1883-1924) patril k najvplyvnejším spisovateľom 20. storočia. Tento pražský Žid píšuci po nemecky, no v povolaní poisťovacieho úradníka často používajúci aj češtinu, vytvoril 3 nedokončenými románmi Amerika (resp. Nezvestný), Proces a Zámok, poviedkami a ...
Michal Kováč

more

Michal Kováč

(1930) prvý demokraticky zvolený prezident Slovenska (1993-1998). Do decembra 1989 pracoval ako bankový úradník. Od  decembra 1989 do r. 1991 zastával funkciu ministra financií SR. V r. 1990-1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia, po voľbách r. 1992 bol zvolený za predsedu FZ. Je nositeľom ...

Newsletter

Our offer

Ján Zambor

Melancholický žrebec

vybrané básne

Boris A. Novak

Záhradník ticha

Viera Prokešová

Ihla

zobrané básne