Authors

Ján Zambor

more

Ján Zambor

(1947) básnik, esejista, literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg (profesor). Vydal 8 zbierok veršov (posledné dve knihy - Melancholický žrebec a Sťahovavé srdce - sú výbermi z jeho tvorby, doplnené o nové básne či cykly básní). Napísal 5 ...
Paolo Zhang

more

Paolo Zhang

Čínsky maliar a básnik žijúci na Slovensku. Svoje básne publikoval v slovenskom preklade vo viacerých literárnych časopisoch.