Authors

Igor Hochel

more

Igor Hochel

(1953) básnik, prekladateľ, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg (docent). Vydal básnické zbierky Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie, Kôra nežne praská , Utkané z vlasov, K mojim ústam nahá (žena) a spolu s grafikom Igorom Bencom bibliofíliu ...

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo VII

Kniha rozprávok, Studnička

Milan Rúfus

Dielo XIV

PREKLADY III - Kniha žalmov, Jeremiášov nárek