Authors

Igor Hochel

more

Igor Hochel

(1953) básnik, prekladateľ, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg (docent). Vydal básnické zbierky Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie, Kôra nežne praská , Utkané z vlasov, K mojim ústam nahá (žena) a spolu s grafikom Igorom Bencom bibliofíliu ...

Newsletter

Our offer

Edith Södergranová

Prešla som peši cestami sĺnk

Milan Richter

H. Ch. Andersen

Rozprávkarov bazár

Andersen známy a neznámy

Knut Ødegård

Kvitne tak šialene