Back

Michal Kováč

Michal Kováč

(1930) prvý demokraticky zvolený prezident Slovenska (1993-1998). Do decembra 1989 pracoval ako bankový úradník. Od  decembra 1989 do r. 1991 zastával funkciu ministra financií SR. V r. 1990-1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia, po voľbách r. 1992 bol zvolený za predsedu FZ. Je nositeľom najvyšších štátnych vyznamenaní SR, ale aj viacerých krajín, vrátane Poľska, Bulharska a Malty.

Knihy od autora

Michal Kováč

Pamäti

Môj príbeh občana a prezidenta

more

   

Newsletter

Our offer

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne

Milan Richter

Vo mne zbúraný chrám

na motívy židovského osudu a holokaustu

Harry Martinson

Jazykmi mora a vetra