Prekladatelia

Dana Podracká

Viac

Dana Podracká

(1954) poetka, autorka kníh pre deti, esejistka a prekladateľka. Vydala viac než 10 kníh poézie a 6 kníh esejí, ako aj knihy pre deti. Príležitostne prekladala z poľštiny a v jazykovej spolupráci z viacerých jazykov, vrátane lužickej srbčiny (preklad časti antológie Madona má červenú ...
Viera Prokešová

Viac

Viera Prokešová

(1957-2008) poetka, prekladateľka a literárna vedkyňa. Preložila výber z poézie V. Rakovského (Letiaci deň, 1980), antológiu 5 bulharských básnikov (Nedeľné zemetrasenie, 1988), antológiu bulharského básnického symbolizmu (Bohémske noci, 1991), spolupreložila viacero antológií a ...
Milan Richter

Viac

Milan Richter

(1948) básnik, dramatik a prekladateľ. Vydal 9 zbierok básní. Preložil 60 kníh a 14 divadelných hier, o.i. Goetheho Prafausta a časti Fausta I. a II, Duinské elégie R. M. Rilkeho, Kafkove aforizmy, vybrané básne E. Dickinsonovej, P. Nerudu, A. Lundkvista, H. Martinsona, E. Lindegrena, Ö. Sjöstranda, K. ...
Milan Rúfus

Viac

Milan Rúfus

(1928-2009) popredná osobnosť slovenskej poézie 20. storočia, ale aj originálny prekladateľ českej, ruskej poézie (Seifert, Hrubín, Lermontov, Jesenin a.i.), biblických textov (Kniha žalmov, Jeremiášov nárek) a v jaz. spolupráci básní J. Martího a divadelnej hry H. Ibsena Peer Gynt.
Katarína Széherová

Viac

Katarína Széherová

Prekladateľka z nemčiny, pôvodným povolaním psychologička. Preložila viac než 20 kníh beletrie a odbornej literatúry. K jej najvýznamnejším prekladom patria knihy autistických autorov A. Braunsa Pestrotiene a netopierci a S. Schäferovej Hviezdy, jablká a sklíčka (obe MilaniuM), ako aj romány R. Menasseho ...
Ladislav Šimon

Viac

Ladislav Šimon

(1938) prekladateľ, germanista, básnik, autor rozhlasových hier, textov piesní a vysokoškolský učiteľ. Preložil desiatky kníh najmä z nemčiny, napr. eseje R. M. Rilkeho, E. Canettiho, básne H. M. Enzensbergera (Cena Jána Hollého), F. Hölderlina atď. Prekladá tiež z poľštiny.
Zuzana Vahančíková Bátorová

Viac

Zuzana Vahančíková Bátorová

Vyštudovala anglický a francúzsky jazyk a literatúru so špecializáciou prekladateľstvo a tlmočníctvo na FiFUK v Bratislave (1998). Následne strávila päť rokov v Nórsku, kde absolvovala dvojročné postgraduálne štúdium na Univerzite v Bergene (titul MPhil. v odbore anglická ...
Pavel Vilikovský

Viac

Pavel Vilikovský

(1941), popredný prozaik a prekladateľ. Preložil veľmi náročné knihy britských a severoamerických spisovateľov, napr. eseje V. Woolfovej (Cena Jána Hollého) či knihy W. Faulknera a J. Conrada.
Ján Zambor

Viac

Ján Zambor

(1947) básnik, esejista, prekladateľ a literárny vedec. Preložil 25 knižných výberov poézie z ruštiny, ukrajinčiny a španielčiny (Puškin, Briusov, Cvetajevová, Achmatovová, Pasternak, Ajgi, Pavlyčko, Lorca, Hernández, Aleixandre, Borges, Paz a ďalší), ako aj antológiu ...

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný a dostávať aktuálne informácie, prihláste sa do nášho mailing listu.

Naša ponuka

Irma Kraussová

Skrýša pod oblakmi

John F. Deane

Evanjelium podľa Johna

Milan Richter

Vo mne zbúraný chrám

na motívy židovského osudu a holokaustu