Books

Milan Richter

H. Ch. Andersen

Rozprávkarov bazár

Andersen známy a neznámy

more

Milan Richter

more

more

Jorge Manrique

Slohy na otcovu smrť

a iné španielske elégie

more

Rainer Maria Rilke

more

Katarína Rybová

Svitá, a ešte nebola tma

more

Elias Canetti

Tajomné srdce hodiniek

more

Milan Richter

Tajomstvá dokorán

vybrané básne

more

more

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo IX

Kolíska, Hora, Zvieratníček, Po čom to chodíme a iné

Rainer Maria Rilke

Elégie a rekviem

Milan Rúfus

Dielo IV

Žalmy o nevinnej, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čas plachých otázok, Čakanka