Books |

Translate: Katarína Széherová

Edition: Pamätaj

Pages count:164
Dimensions:120 x 175 mm
Release year:2012
Weight:280
ISBN:978-80-89178-49-0
Price: 8,49 €

Newsletter

Our offer

Per Olov Enquist

Kniha o Blanche a Marii

Ivan Čičmanec

V ohnisku neprítomnosti

Gnostické meditácie

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne