Books

Anna Ondrejková

Havrania, snová

vybrané básne

more

Jana Štroblová

Hoď vetru košeľu

more

Susanne Schäferová

Hviezdy, jablká a sklíčka

Môj život s autizmom

more

Emily Dickinsonová

more

Viera Prokešová

Ihla

zobrané básne

more

Harry Martinson

Jazykmi mora a vetra

more

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne

more

Milan Richter

more

more