Back

Viera Prokešová

Viera Prokešová

(1957-2008) poetka, prekladateľka a literárna vedkyňa. Preložila výber z poézie V. Rakovského (Letiaci deň, 1980), antológiu 5 bulharských básnikov (Nedeľné zemetrasenie, 1988), antológiu bulharského básnického symbolizmu (Bohémske noci, 1991), spolupreložila viacero antológií a prebásnila výber zo stredovekej francúzskej poézie (Piesne sladkého Francúzska, 1994), verše J. Préverta (Nové lásky, 1997), básne čínskych poetiek (Krehké ako chryzantémy, 1992, 2005), ako aj verše 6. tibetského dalajlámu (Hlasy Lhasy, 2003). S L. Vajdovou preložila verše M. Eminesca (Krídla z vosku, 2006; Cena Jána Hollého za básnický preklad).

 

Knihy od prekladateľa

Mihai Eminescu

Krídla z vosku

more

Dimitar Stefanov

Mesačné haiku a iné básne

more

 

Newsletter

Our offer

Milan Richter

Vo mne zbúraný chrám

na motívy židovského osudu a holokaustu

Harry Martinson

Jazykmi mora a vetra

Katarína Rybová

Svitá, a ešte nebola tma