Späť

Igor Hochel

Igor Hochel

(1953) básnik, prekladateľ, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg (docent). Vydal básnické zbierky Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie, Kôra nežne praská , Utkané z vlasov, K mojim ústam nahá (žena) a spolu s grafikom Igorom Bencom bibliofíliu Pátrači v krajine nezvestných. Výber z jeho recenzií a literárnokritických statí vyšiel pod názvom Dotyky, sondy, postoje. Vydal tiež monografiu Ladislav Ballek. Príbeh ako princíp. Je spoluautorom viacerých encyklopedických literárnovedných publikáciíí. Z bulharčiny preložil diela Jordana Radičkova, Ivana Davidkova, Maxima Asenova a ďalších autorov, z macedónčiny preložil verše Mateju Matevského.

http://www.ksl.ff.ukf.sk/imgs/osoby/zamestnanci/hochel.pdf

 

Knihy od autora

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne

Viac

Igor Hochel

Muchy (v treťom roku okupácie)

Viac

 

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný a dostávať aktuálne informácie, prihláste sa do nášho mailing listu.

Naša ponuka

Rainer Maria Rilke

Pieseň o láske a smrti korneta Krištofa Rilkeho / Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke

Milan Richter

Kafka a Kafka

2 divadelné hry - Z Kafkovho Pekloraja; Kafkov druhý život

Milan Rúfus

Dielo I

Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho, Zvony