Books

Anna Ondrejková

Havrania, snová

vybrané básne

more

Viera Prokešová

Ihla

zobrané básne

more

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne

more

Dana Podracká

Kupola

vybrané básne

more

Ján Zambor

Melancholický žrebec

vybrané básne

more

Milan Richter

Tajomstvá dokorán

vybrané básne

more