Back

Dana Podracká

Dana Podracká

(1954) poetka, esejistka a autorka kníh pre deti. Vydala 10 kníh poézie, 6 kníh esejí a úvah, ako aj niekoľko kníh pre najmenších čitateľov.

Knihy od autora

Dana Podracká

more

Dana Podracká

Kupola

vybrané básne

more

 

Newsletter

Our offer

Savyon Liebrechtová

Dobré miesto na noc

Milan Rúfus

Dielo IV

Žalmy o nevinnej, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čas plachých otázok, Čakanka

Viera Prokešová

Ihla

zobrané básne