Back

Dana Podracká

Dana Podracká

(1954) poetka, esejistka a autorka kníh pre deti. Vydala 10 kníh poézie, 6 kníh esejí a úvah, ako aj niekoľko kníh pre najmenších čitateľov.

Knihy od autora

Dana Podracká

more

Dana Podracká

Kupola

vybrané básne

more

 

Newsletter

Our offer

Jorge Manrique

Slohy na otcovu smrť

a iné španielske elégie

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne