Knihy | Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love

Emily Dickinsonová

Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love

Preklad: Milan Richter

Počet strán:240
Väzba:pevná väzba s prebalom
Rozmery:135 × 200 mm
Rok vydania:2009
Váha:330
ISBN:978-80-89178-34-6
Cena: 9,98 €

Už iba pár výtlačkov na sklade


Emily Dickinsonová (1830 – 1886 / Amherst), severoamerická poetka, ktorej svetová sláva sa začala až polstoročie po jej smrti, napísala 1789 básní, z ktorých len desať uverejnili, kým žila. Svoje témy (prírodu, živly, lásku, smrť, osud, nesmrteľnosť, vzťah k sláve, viere, hudbe) skúmala a obnažovala väčšinou vo veľmi krátkych básňach s takou tajuplnou a dokonalou sviežosťou, že čitateľ má pri čítaní pocit, akoby báseň s celou svojou dramatickosťou vznikala rovno pred jeho očami. Modernosť Dickinsonovej poézie tkvie nielen v spracovaní témy (často príbeh rozpovedaný „zvnútra deja“ a opierajúci sa o „bezvýznamný“ detail), ale aj v osobitom používaní metra, rytmu a najmä rýmov, spomedzi ktorých uprednostňovala tzv. konsonančné a asonančné zvukové zhody. Výpoveď básne často fragmentovala pomlčkami a vysúvaním vetných členov mimo vetný, ba aj myšlienkový rámec. Veľkú väčšinu svojho života prežila v rodičovskom dome v puritánskom prostredí novoanglického mesta Amherst. Nikdy sa nevydala a posledné roky odmietala chodiť do spoločnosti či prijímať neznámych hostí. O to bohatší život viedla v spoločnosti svojich kníh, básní a desiatok listov, ktoré písala a dostávala. Náš postoj k Emily Dickinsonovej sa s pribúdajúcim množstvom sekundárnej literatúry mení: dnes ju pokladáme za veľmi inteligentnú a emancipovanú poetku, ktorá svoj „list svetu“, tomu budúcemu, posielala vo veršoch jedinečnej sily a krásy. Tie verše nás „učia celú lásku“ – k životu, tajomstvu bytia, k človeku, vesmíru, Bohu.

Tento výber po prvý raz prináša slovenskému prípadne aj českému čitateľovi „the basic Emily Dickinson“ dvojjazyčne, so zachovaním všetkých Dickinsonovej osobitostí v origináli (veľké začiatočné písmená veršov a kľúčových slov, pomlčky, atď.) a mnohých tiež v preklade. Zaradili sme doň aj väčšinu básní z výberu Monológ s nesmrteľnosťou (Tatran 1983) – všetky však podstúpili zásadnú revíziu zo strany prekladateľa M. Richtera a veľmi často tak vznikol nový preklad. K výberu básní sme priradili aj to najpodstatnejšie z korešpondencie E. Dickinsonovej s literátom T. W. Higginsonom. V listoch sa priam ukážkovo zrkadlí Dickinsonovej práca so slovom a štýlom, jej enigmatickosť, ale aj túžba dozvedieť sa, či jej „verše sú živé“.

Prekladateľ navštívil Amherst, dom a hrob E. Dickinsonovej, ako aj jej archív v Amherst College po prvý raz v máji 1990 a odvtedy ešte vzrástol jeho záujem o život a tvorbu poetky. Výsledkom Richterovho štúdia Dickinsonovej listov, monografií o nej (Sewall, McNeilová, Farrová), ďalšej sekundárnej literatúry, ale aj prekladov do dánčiny, nórčiny či nemčiny je výber Učili sme sa celú lásku. Predkladáme ho čitateľom v nádeji, že Dickinsonovej mnohovrstevnatá poézia sa prihovára ponad oceán času a priestoru priamo od srdca k srdcu, od mysle k mysli, od tvorivej imaginácie k fantázii vôbec, bez ktorej by sme nevedeli naplno vnímať a prežívať krásu života, blaženosť i bôľ lásky a krutú nevyhnutnosť smrti.

UKÁŽKY


1523
Nevieme, idúc, že sme na odchode –
Vyjdeme z dverí, samý žart,
osud – nám v pätách – zamkne: nikomu tu
nebudeme už na príťaž.

511
Keby si prišiel na jeseň,
vymietla by som leto,
s úsmevom napol, s úškľabkom,
ako gazdiná muchu – metlou.

Ak o rok ťa mám uvidieť,
z mesiacov guľky spravím,
každú zvlášť do šuplíka dám,
aby sa čísla nezmiešali.

Ak by si meškal stáročia,
na prstoch odrátam ich,
kým nakoniec sa prepadnú
až k protinožcom – samy.

Keby som vedela, že život
sa skončil – ten tvoj – môj však nie,
ako šupku ho odhodím a
k večnosti pridám sa, a hneď –

No neistota, ako dlho
toto „medzitým“ potrvá,
ma trápi ako čmeliaka, čo
žihadlo zatiaľ – ukrýva.

1732
Môj život dvakrát skúsil smrť –
No musím ešte zažiť,
či nesmrteľnosť nechce ma
po tretie k zemi zraziť

tak beznádejne surovo,
ako keď dvakrát sekla.
Rozchod – všetko, čo vieme o nebi
a čo nám stačí z pekla.


                                                                                            Preložil Milan Richter

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný a dostávať aktuálne informácie, prihláste sa do nášho mailing listu.

Naša ponuka

Boris A. Novak

Záhradník ticha

Milan Rúfus

Dielo VI

Sobotné večery, Tiché papradie

Novinka

Johann Wolfgang Goethe

Malý Faust

Prafaust (Faust a Margaréta), Faust I. (vybrané scény)