Milan Richter

básnik, dramatik, prekladateľ, esejista, vydavateľ
autor 10 zbierok poézie, 4 divadelných hier, autor prekladov 63 kníh a 16 divadelných hier


Detstvo prežil v dedinke Unín na Záhorí. V r. 1963 – 1967 študoval na Strednej ekonomickej škole, odbor zahraničný obchod v Bratislave, kde pokračoval v štúdiách na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1967 – 1972). Vyštudoval germanistiku a anglistiku a absolvoval časť štúdia nordistiky. V r. 1985 získal titul PhDr. (nemecká literatúra). Pracoval ako jazykový redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ (1972 – 1975) a ako odborný redaktor v redakcii beletrie Nakladateľstva Pravda (1975 – 1981). Ďalších jedenásť rokov sa venoval literatúre (najmä prekladaniu) profesionálne. Na jar 1990 strávil niekoľko mesiacov ako Fulbright Research Scholar v USA na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA). Od 1. 1. 1993 pôsobil ako chargé d´affaires a i. Slovenska v Nórsku, akreditovaný aj pre Island. Od jesene 1995 pracoval v Národnom literárnom centre (NLC, neskôr LIC) v Bratislave, kde založil sekciu SLOLIA, šíriacu slovenskú literatúru v zahraničí, a časopis Slovak Literary Review/Revue der slowakischen Literatur, ktorého bol šéfredaktorom až do odchodu z Literárneho centra. Koncom r. 2000 si založil vydavateľstvo MilaniuM a od konca r. 2002 sa venuje výlučne vydávaniu kníh vo svojom vydavateľstve.

Milan Richter mal v rokoch 1977 – 1986 neoficiálny zákaz publikovania vlastných kníh. V r. 1996 sa stal členom Klubu nezávislých spisovateľov, v r. 1997 členom rakúskej spisovateľskej organizácie Grazer Autorenversammlung, v r. 1999 členom výkonného výboru WAAC (World Academy of Arts and Culture) a neskôr 1. viceprezidentom WAAC (do r. 2010). V r. 1999 – 2003 bol predsedom Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry, v r. 2000 – 2002 podpredsedom Slovenského centra PEN, v r. 2002 – 2005 členom Rady FIT (Fédération Internationale des Traducteurs). V r. 2005 sa stal členom Akadémie Bjørnstjerne Bjørnsona v nórskom Molde, v r. 2007 stálym členom Európskej akadémie poézie. Richter zorganizoval z poverenia WAAC 18. svetový kongres básnikov v Bratislave (1998), v r. 2000 – 2011 organizoval Medzinárodný literárny festival Jána Smreka, v r. 2007 – 2009 a 2014 organizoval festival Kafkove Matliare.

Tvorba
Poézia
Svoju prvú poviedku publikoval v Mladej tvorbe na jar 1969 a prvé básne v moravskom časopise Host do domu v lete 1969 a v Slovenských pohľadoch na jeseň 1969. Jeho prvé preklady boli uverejnené v Revue svetovej literatúry na jeseň 1971 (miniantológia švédskej poézie). Básne mu uverejnil v zahraničí prvý raz mníchovský časopis Akzente vo februári 1990, kým knižne vyšli v zahraničí prvý raz v antológii Stemmer, 18 slovakiske digtere (Brøndum, Dánsko) na jar 1990. Odvtedy boli jeho básne (a eseje, rozhovory a pod.) uverejnené v 33 jazykoch vo viac než 80 denníkoch, časopisoch, antológiách, zborníkoch vo svete (USA, Rakúskp, Nemecko, Poľsko, Škandinávia, Bulharsko, Rumunsko, Mexiko, Čína, Taiwan, India, Japonsko a inde).

Zbierky básní:
    Večerné zrkadlá (1973)
    Korbáče (1975)
    Peľ (1976)
    Bezpečné miesto (1987)
    Korene vo vzduchu (1992)
    Spoza zamatových opôn (1997)
    Anjel s čiernym perím (2000)
    Vo mne zbúraný chrám (2002)
    Tajomstvá dokorán (2008 – vybrané básne a nový cyklus Poďte, vyrážame!)
    Storočie, kruté stoočie (2019)

Preklady básní do iných jazykov (knižné vydania)

Die Wurzeln in der Luft (1992), Horn, Rakúsko; Røter i lufta (1996), Oslo, Nórsko; Five Seasons of Life (1998 – vydanie v 6 jazykoch), Bratislava; Vremeto, koeto razdava udari (1999), Sofia, Bulharsko; Pět ročních období (2002), Praha, ČR; Masaker v Bejrúte (2002 – výber protirežimných básní v arabčine), Homs, Sýria; Par-dessus l´épaule du poeme (2005), Esch-sur-Alzette, Luxembursko; Anjel s čiernymi krídlami (2005), Jeruzalem, Izrael; El silencio de los árboles en Hyde Park (2007), Barcelona, Španielsko; Živé kamene z jazerného dna (2010), Tchaj-pej, Taiwan; Anjel s čiernym perím (2010), Struga, Macedónsko; Sealed With Ashes (2013 - poems in 7 languages); Smrť na dlhej návšteve  (2019), Tchaj-pej, Taiwan

Dráma

 • Z Kafkovho Pekloraja (2006; knižné vydanie v knihe "Kafka a Kafka", 2016) – hra uvedená počasi "Kafkovho divadelného týždňa" v Trnave (február 2007, scénické čítanie); 2. dejstvo, ktoré sa odohráva v Tatranských Matliaroch, bolo uvedené v T. Lomnici a v L. Mikuláši v máji 2007; odvtedy hru preložili do nemčiny, angličtiny, španielčiny, nórčiny, srbčiny, bieloruštiny a bulharčiny (preklad D. Stefanova publikoval na jar 2011 bulharský časopis) a turečtiny; hru (spolu s "Kafkovým druhým životom", citátmi z Richterových básní a so štúdiou) publikoval madridský časopis ADE Teatro na jar 2009 (v preklade R. Bojničanovej a S. Alvarada) a srbský časopis Naš trag (2010) v preklade Z. Valent-Belićovej
 • Kafkov druhý život (2007; knižné vydanie v knihe "Kafka a Kafka", 2016) – hra uvedená počas "Kafkovho divadelného týždňa" v Trnave (február 2007, scénické čítanie); odvtedy hru preložili do angličtiny, nemčiny, španielčiny, bieloruštiny, srbčiny a turečtiny a publikovali v srbskom časopise Naš trag (2009) v preklade Z. Valent-Belićovej, ako aj knižne v Srbsku a Turecku
 • Krátky nešťastný život Marilyn Monroe (2013; knižné vydanie v r. 2017) - hra o fiktívnom vyšetrovaní smrti Marilyn Monroe. Hru preložili do angličtiny, turečtiny, rumunčiny a srbčiny.

 • Dobré činy zachraňujú svet (2018); edukačno-dokumentárna hra o nórskom spisovateľovi Bjørnstjerne Bjørnsonovi. Premiéra vo V-klube v Bratislave vo februári 2019

 • Preklady

Richter preložil 63 kníh a 16 divadelných hier z nemčiny, angličtiny, švédčiny, nórčiny, dánčiny, češtiny a (v jazykovej spolupráci) zo španielčiny a čínštiny. Okrem toho preložil básne, prózy a eseje ďalších desiatok autorov (napr. L. Ferlinghetti, A. Ginsberg, D. Levertovová, J. Updike, S. Heaney, P. Celan, F. Mayröckerová, A. Kolleritsch, W. Kirsten, P. Bichsel, A. Koltzová, Bo Carpelan, S. Dagerman, M. Larsenová, T. Viljálmsson, M. Johannesen), ktoré publikoval v slovenských denníkoch, literárnych týždenníkoch, časopisoch, zborníkoch, antológiách, ako aj v rozhlase a televízii, prípadne ktoré odzneli na literárnych podujatiach na Slovensku. Básne viacerých autorov (najmä nemeckých a severských) preložil aj do češtiny a publikoval v Světovej literature a literárnej prílohe Tvorby. Básne T. Tranströmera, nového laureáta Nobelovej ceny za literatúru, preložil spolu s J. Žáčkom do češtiny a publikoval v Literárních novinách a v Lidových novinách. Verše viacerých slovenských básnikov (aj niektoré vlastné básne) preložil do nemčiny a publikoval v časopisoch Akzente a Lichtungen.

Preklady / Poézia

Emily Dickinsonová: Monológ s nesmrteľnosťou (1983), Artur Lundkvist: Nádhera sveta (1987), Pablo Neruda: Plavby a návraty (1988), Objaviteľovo oko (antológia 5 básnikov SRN: E. Meister, G. Herburger, N. Born, R. D. Brinkmann, M. Krüger – 1988), Ernest Hemingway: 66 básní (1988), Ernesto Cardenal: Meditácia v lietadle DC-3 (1990), Erik Lindegren: Zimné obete (1991), Ernst Jandl: Žltý pes (1993), P. P. Wiplinger: Znamenia života (1994), Tomas Tranströmer: Básne pre živých a mŕtvych (1996), Knut Ødegård: Lososí skok (1996), Kjell Espmark: Prvý tieň v múre (1998), Gerhard Kofler: Dotyk spánku (1998), R. M. Rilke: Vysadený na vrchoch srdca (1999), Hlasy a mlčania babieho leta (antológia švédskej poézie 20. storočia; 33 básnikov – 1999), Östen Sjöstrand: Mor a veľké šťastie (2000), Pia Tafdrupová: Tiché výbuchy (2000), Maria Wineová: Ruka hnevu a lásky (2001), Tomas Tranströmer: Medzi allegrom a lamentom (zobrané básne – 2001), Tuvia Rübner: Pamäť popola (2002); R. M. Rilke: Elégie a rekviem (2003), Harry Martinson: Jazykmi mora a vetra (2004), Jana Štroblová: Hoď vetru košeľu (2005), R. M. Rilke: Pieseň o láske a smrti korneta Krištofa Rilkeho (2006), E. Södergranová: Prešla som peši cestami sĺnk (2007), Ch. Džibrán: Prorok a umenie pokoja (2008), Emily Dickinsonová: Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love (2009), Knut Ødegård: Kvitne tak šialene (2010); R. M. Rilke: Smrť milenky (2012); Volker Braun: Záhrada rozkoše (2013 - spolu s L. Šimonom); Pia Tafdrupová: Tarkovského kone (2014); Emily Dickinsonová: Pre krásu umrela som / I Died for Beauty (2016); Chalíl Džibrán: Prorok, Prorokova záhrada (2017); Otvorené brány v múre času (antológia súčasnej izraelskej poézie, 2018); Richard Pietrass: Odľahlá poloha (2021)

Preklady / Próza

Rex Stout: Zlaté pavúky (1972), M. Sjöwallová-P. Wahlöö: Smejúci sa policajt (1974), Ray Rigby: Pahorok (1977), Sigrid Undsetová: Ida Alžbeta (1978), Artur Lundkvist: Fantázia o Goyovi (1979), Hanns Cibulka: Kniha Rút (1980), John Cheever: Kronika rodu Wapshotovcov (1981), Peter Härtling: Oneskorená láska (1982), Robert Walser: Súrodenci Tannerovci (1983), Helmut Zenker: Slávnosť žiab (1984), Rolf Hochhuth: Láska v Nemecku (1984), Lars Gustafsson: Včelárova smrť (1987), Artur Lundkvist: Babylon, neviestka bohov (1988), Artur Lundkvist: Bojovníkova pieseň (1988), Dag Hammarskjöld: Smerovníky životom (1997), Jostein Gaarder: Vita brevis (1999), Franz Kafka: Aforizmy a iné kruté rozkoše / Aphorismen und andere grausame Wonnen (2003), Per Wästberg: Brázda za loďou (2005), P. O. Enquist: Kniha o Blanche a Marii, a iné

Preklady / Knihy pre deti

Wolfgang Tilgner: Rytier, smrť a diabol (1983), Oscar Wilde: Šťastný princ (1988, 1998), Hans Christian Andersen: Rozprávky (1997), Jostein Gaarder: V zrkadle, v záhade (1998), Hans Christian Andersen: Divé labute (2002), Rozprávky Hansa Christiana Andersena (2005), Rozprávkarov bazár (so vstupnými esejami M. Richtera – 2005); Jostein Gaarder: Knižka otázok (2013)

Preklady / Divadelné hry

Lope de Vega: Záhradníkov pes (TV 1981), Ferdinand Bruckner: Napoleon I. (1984), Rolf Hochhuth: Smrť lovca (TV 1986, SRo 1987), P. O. Enquist: Zo života dážďoviek (1988, TV 1989), P. O. Enquist: Pre Faidru (nerealizované, 1989), Ödön von Horvath: Historky z Viedenského lesa (1991), Elias Canetti: Svadba (1993), J. W. Goethe: Faust a Margaréta (knižné vydanie 2000, DJP Trnava 2005, Divadlo a.ha.: Prafaust 2005), Nikoline Werdelinová: Milovníci (2003), P. O. Enquist: Obrázkari (2005), P. O. Enquist: Noc tribádok (2008 – uvedená v Divadle a.ha ako Noc lesbičiek), J. W. Goethe: Faust I, II (neúplný preklad I. dielu a časti II. dielu pre účely SND v Bratislave; premiéra september 2010), P. O. Enquist: Hry (Noc tribádok, Pre Faidru, Zo života dážďoviek, Tri sestry, Magický kruh - Divadelný ústav, Bratislava 2012), Elfriede Jelinek: Rechnitz, anjel hrôzy (v knihe Hry - Divadelný ústav, Bratislava 2014);  J. W. Goethe: Malý Faust (2017)

Editorská práca 

Richter zostavil prvú antológiu slovenskej literatúry o holokauste: Božia ulička (1998). Okrem toho sa editorsky (výber, redigovanie a pod.) podieľal na vydaní väčšiny kníh vo svojom vydavateľstve MilaniuM.


Ocenenia

 • 2. cena Nezvalova Třebíč (1990) – súťaž o najlepšiu ešte nevydanú zbierku básní (Korene vo vzduchu)
 • Prémia Švédskeho literárneho fondu za preklady švédskej literatúry (1991)
 • Čestný doktorát literatúry (dr.h.c.) na Svetovom kongrese básnikov v Haife, Izrael (1992)
 • Čitateľská cena časopisu Prairie Schooner (USA) za r. 1992 – poézia
 • Prémia Literárneho fondu za preklad: E. Lindegren: Zimné obete (1992); R. M. Rilke: Vysadený na vrchoch srdca (2000); T. Tranströmer: Medzi allegrom a lamentom (2002), R. M. Rilke: Elégie a rekviem (2004)
 • Prémia ministra školstva a umenia Rakúska za preklady rakúskej literatúry (1993, 1996)
 • Prekladateľská cena Švédskej akadémie za rok 1999 (Svenska Akademiens tolkningspris)
 • Prémia v súťaži o Cenu Z. Jesenskej: antológia Hlasy a mlčania babieho leta (2000); R. M. Rilke: Elégie a rekviem (2004)
 • Cena Jána Hollého 2001 za preklad poézie (J. W. Goethe: Faust a Margaréta /Prafaust/)
 • Cena Zory Jesenskej 2002 (T. Tranströmer: Medzi allegrom a lamentom)
 • Čestný rad za zásluhy o Republiku Rakúsko (2002), udeľovaný rakúskym spolkovým prezidentom
 • Nórsky kráľovský rad za zásluhy – rytier 1. triedy (2008), udeľovaný nórskym kráľom
 • 1. cena v anonymnej súťaži o najlepšiu báseň napísanú v angličtine či preloženú do angličtiny (počas XXVIII. svetového kongresu básnikov v Acapulcu)
 • Cena Jána Hollého 2009 za preklad poézie (Ch. Džibrán: Prorok a umenie pokoja)
 • Bjørnsonova cena 2010 za básnické dielo (udelená Akadémiou B. Bjørnsona v Molde, Nórsko)
 • Kathak Literary Award, Dhaka (2016)
 • Cena AOSS 2017 za knihu Kafka a Kafka
 • Prémia Slovenského centra PEN za Krátky nešťastný život Marilyn Monroe (2018)
 • Prémia Úradu spolkového kancelára Rakúska za preklad R. M. Rilkeho Smrť milenky (2018)
 • Cena Slovenského centra PEN 2020 za Storočie, kruté stoočie
 • Zlaté pero vydavateľstva Ikar 2019 za Storočie, kruté stoočie
 •  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Richter
http://www.litcentrum.sk/39842
http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1800
http://www.litcentrum.sk/44953
http://www.litcentrum.sk/29812
http://www.monitorujem.sk/z-domova/485693/spisovatel-milan-richter-ziskal-bjornsonovu-cenu
http://milanrichter.blog.sme.sk/
http://www.moje-kniha.cz/nakladatel/phdr-milan-richter-milanium
http://tv.sme.sk/v/7346/milan-richter-o-rufusovi.html
http://dnes.atlas.sk/kultura/literatura/569051/najlepsi-preklad-2008-urobili-richter-a-strasser-
http://kultura.pravda.sk/norske-uznanie-slovenskemu-basnikovi-dxy-/sk-kkniha.asp?c=A100830_175954_sk-kkniha_p46
http://www.slovenskispisovatelia.com/richter1.html
http://www.rozhlas.sk/radio-international-es/personalidades/Milan-Richter?l=2&i=64&p=1

Milan Richter

“Najkrajšie je, keď sa nocí”

                    Det är vackrast när det skymmer.
                                              Pär Lagerkvist

Nocí sa dlhým, ťažkým večerom…
do našich sŕdc.
Zaváňa kdesi čistou neverou
milostný kŕč.
Kdesi v nás tuhne teplou nedeľou
podzimný lúč.
Akoby nočné dieťa vedelo,
šepce mi: Mlč!

Hlbšie sa vtiera z tejto všemoci
do tepien strach.
Ak mi niet tejto noci pomoci,
načo ten tlak?
Budeme hltať ako otroci
po láske prach?
Nocí sa, husto nocí do noci…
Tak je to. Tak.


1972

 

 


Mliečne haiku

Nazrel som do hmly:
siví ľudia blúdili
v sivejšom mlieku.

1974


Korene vo vzduchu

                   Vo vzduchu, tam zostávajú tvoje korene,      
                       tam, vo vzduchu.
                                                                Paul Celan

– Kam, pán inžinier, kam, na hroby?
– Na hroby, pán sused. Máme tam mamičku,
aj brat mi tam leží a ženina neter,
vlani sme ju pochovali, sedemnásť mala,
vraj leukémia. A vy, pán sused?
– Domov. Rýchle sa teraz stmieva.
A to ja najradšej doma…
– Na hroboch ste už boli?
– Nemám hroby. Žena mi ušla, dávno,
ako ráčite vedieť, synovia ešte žijú,
ale až v Kanade, veru, v Kanade…
Nemám hroby…
– A mamička, otecko, bratia,
starí rodičia, kde vám tí ležia?
– V osvienčimskom vzduchu, tam,
vo vzduchu ležia.

 

Vesmír vesmíru odovzdáva teplo    

Blíži sa polnoc, horúčka stúpa k štyridsiatke.
čelo dieťaťa svedčí, že telo prehráva…

Skrčení v kúte vesmíru, kam dopadá svetlo
už iba mŕtvych hviezd.

V jednom z prvých životov si bol argonautom,
plavil sa za žiarou kolabujúceho Barana. 

Dotknúť sa rúna, nabiť sa energiou, čo vydrží
po celé životy tamdolu v podsvetí…

V jednom z posledných životov si bol astronautom,
díval sa Bohu do očí podobných čiernym dieram.

Vystretí uprostred Európy, ktorá sa nezadržateľne
blíži k africkým brehom.

Nadišlo ráno, slnko prečesáva dieťaťu vlasy,
ortuť sa bojí vyletieť, krčí sa v kúte.

……………………………………

Vyžaruješ, a rýchlo zabúdaš,
že z teba ubúda, čím
v pohybe udržiavaš
svoj malý vesmír.


26. februára 1997

 

Pokazená báseň

Tam na začiatku si niečo pokazil,
slabiku, slovo, samohlásku,
a teraz je báseň nejedlá
ako zavarené jahody
s klobúčikom plesne.

Tam na začiatku to niekto pokazil,
Hospodin, dvadsiaty štvrtý pár chromozómov,
a teraz je báseň zahrabaná
ako modlitebný šál
v masovom hrobe.

Tam na začiatku si niečo pokazil,
oženil si sa, rozviedol,
a teraz je báseň ukradnutá
ako syn otcovi
a otec synovi.

Tam na začiatku ťa niekto pokazil,
nedal ti ostré lakte, tupé svedomie,
a teraz je s básňou zle
ako s klaunom,
čo vravel pravdu kráľovi.

Báseň je pokazená,
niečo jej chýba,
už ju neopravíš,
ako svoj život, predkov, dejiny,
ostane taká.

Jahoda v kvasiacom cukre.Naďa v kúpeli

Ako neskúsené leopardie mláďa
medzi kúpeľnými slonmi, jaštermi
krčí sa a vrčí maturantka Naďa
pod rukami chlapca, kým jej nádherný

profil dravca mizne v ťažkom teplom bahne,
ostrovčeky kože planú od hanby…
Lapená do siete pohľadov si ľahne,
mazľavo ju čosi mazná v ohanbí,

z lesíka v tej tme sa dvíha bublina,
plná snov o milovaní v lese,
obkľúčená blatom, čistá, biela guľa,

bahno strieka, hanblivosť už usína
v Nadi, ktorá ešte veľa znesie,
ak ju budú obchytkávať ruky truľa.


Piešťany 6. júna 1985

 

V pásme totality

 

- Zatmenie Slnka, slečna?
- Prečo nie? Koľko?
- Za tieto špeciálne okuliare stovku.
Inak je úkaz zdarma.
V našom pásme trvá dve minúty.
- Na to mi stačia moje slnečné.
Veď príde tma a odíde, nemám pravdu?
- Ibaže rovno na poludnie. Schladí sa,
vtáky prestanú lietať, hady zalezú
do dier, zdvihne sa vietor. Moja milá,
šamani vedia z toho vytĺcť kapitál.
Prikážu, skloňte hlavu, inak
oslepnete! A ublížiť sám sebe,
to je rúhanie sa…
- Dnes na to nikto nenaletí.
- Stačí, ak jediný lúč vám dopadne
na sietnicu, a ste slepá, verte mi.
- Nestrašte, chcete mať z toho kšeft…
- Spomeňte na Persea! Len v zrkadle
strieborného štíta smel uvidieť
Medúzu v celej jej ohavnosti…
- Viem. Pochádzam z jej rodu. Som
Eklipsa a týmto pásmom
iba prechádzam,
zanechávajúc
trošku triašky…

 

Mons 2. augusta 1999
Dunajská Lužná 11. augusta 1999

 

 

Milan Richter  Image

poet, dramatist, translator, publisher, former diplomat                

Born 25 July 1948 in Bratislava.

STUDIES AND SCHOLARSHIPS
1967-1972 German, English (+ Swedish) Linguistics and Literatures (Comenius University, Bratislava)
1984   Goethe Research Scholar in Weimar
1985   Dr. in German literature
1990   Fulbright Research Scholar at UCLA, Los Angeles
2011   Goethe Research Scholar in Weimar

PROFESSIONAL POSITIONS
1972-1981  editor for publishing houses in Bratislava
1981-1992  free-lance writer and translator
1993 (January) – 1995 (June) Slovakia’s chargé d’affaires a.i. in Norway, accredited for Iceland
1995 (October) – 2002 (November) director of SLOLIA (Promotion of Slovak Literature Abroad)
1996-2002 (simultaneously) chief editor of the Slovak Literary Review (with texts in English and German)
1996  member of the Club of Independent Writers of Slovakia
1997 member of the Austrian writers’ organization Grazer Autorenversammlung
1998  president of the XVIII World Congress of Poets in Bratislava
1999-2003 chairman of the Slovak Literary Translators’ Society
2000-2011 director of the Jan Smrek International Literary Festival
2001 launching the MilaniuM Press
2000-2002  vice-chairman of the Slovak PEN Centre
2001-2004  chairman of the FIT Committee of Languages of Limited Diffusion
2003-2011  member of the European Academy of Poetry (until its termination)
2005  member of the Bjornstjerne Bjornson Academy in Molde, Norway

PUBLICATIONS
9 volumes of poetry in the Slovak
(Evening Mirrors, 1973; Whips, 1975; Pollen, 1976; The Secure Place, 1987; Roots in the Air, 1992; From Behind the Velvet Curtains, 1997; An Angel with Black Feathers, 2000; The Wrecked Temple in Me, 2002; Secrets Wide Open, 2008)

His selected poems were translated into German (1992), New-Norwegian (1996), into six languages (Five Seasons of Life, 1998), into Bulgarian (1999), into Czech (2002), into Arabic (Massacre in Beirut, 2002), into French (Luxembourg, 2005), into Hebrew (2005|, into Spanish (Barcelona, 2007), into Chinese (Taipei, 2010) and into Macedonian (Struga, 2010). His poems have been translated into 32 languages and published in over 60 anthologies and magazines abroad.
1977-1986 forbidden to publish his own books of poetry 

74 books and theatre plays translated from English, German, Swedish, Norwegian, Danish, and Spanish
   selected poems by E. Dickinson, E. Hemingway, R. M. Rilke, E. Jandl, T. Rübner, G. Kofler, A. Lundkvist, E. Lindegren, T. Tranströmer, K. Espmark, Ö. Sjöstrand, M. Wine, K. Ødegård, P. Tafdrup, G. Droogenbroodt, P. Neruda, E. Cardenal, Yu Hsi etc.
  The Prophete, The Prophete’s Garden by Khalil Gibran
  novels by J.Cheever, R.Rigby, R.Hochhuth, P.Härtling, A.Lundkvist, L.Gustafsson, P.O.Enquist, etc.
  books by D.Hammarskjöld, J.Gaarder, F. Kafka
  fairy tales by O.Wilde, H.C.Andersen
  theatre plays by E.Canetti, L.de Vega, P.O.Enquist, Ö. von Horvath, J.W.Goethe (Urfaust, Faust), etc. 
  anthologies of German, Danish and Swedish poetry
  collected poems by T.Tranströmer

AWARDS
Prairie Schooner Readers’ Choice Award (USA, 1992)
Swedish Academy Translation Prize (1999)
Jan Holly Translation Prize 2001, 2009
Zora Jesenska Translation Prize 2002
The Golden Order of Merits for the Republic Austria (2002 – awarded by the Austrian President)
The Norwegian Royal Order of Merit - knight of 1st class (2008 – awarded by Norwegian king Harald V)
Bjornson Prize (2010, Norway)

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný a dostávať aktuálne informácie, prihláste sa do nášho mailing listu.

Naša ponuka

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne

Novinka

Július Vanovič

Listy zo starého dvora

Irma Kraussová

Skrýša pod oblakmi