Vydavateľstvo

Milanium (PhDr. Milan Richter - MILANIUM)

sa od svojho vzniku v decembri 2000 zameralo na vydávanie kvalitnej svetovej a slovenskej literatúry
-  severská poézia a próza v edíciách LOS a SOB (T. Tranströmer, T. Lindgren, H. Martinson, H. Ch. Andersen, B. Bjørnson, E. Södergranová, T. Steen, P.O. Enquist,)
-  súborné dielo M. Rúfusa (spolu 16 zväzkov, dosiaľ vyšli: Dielo I, Dielo II, Dielo III, Dielo IV, Dielo VI, Dielo VII, Dielo VIII, Dielo IX, Dielo XIV)
- svetová poézia v edícii MESPO (E. Fried, T. Rübner, R. Kunze, M. Eminescu, M. Matevski, K. Ødegård a i.) a vo voľnej edícii Vybrané básne R. M. Rilkeho
- aforistická tvorba v edícii Sentencie (F. Kafka, E. Canetti, K. Rybová, P. Wästberg)
- slovenská poézia v edícii Uprostred prúdu (J. Zambor, V. Prokešová, A. Ondrejková, D. Podracká, M. Richter, I. Hochel)
- literatúra o holokauste v edícii Pamätaj (autobiografický román A. Wetzlera Čo Dante nevidel, thriller o dolapení A. Eichmanna Lov na Eichmanna, dve novely A. Appelfelda Dva osudy)
- knihy o autizme v edícii Ulity (A. Brauns, S. Schäferová).

Vydavateľstvo sa zaujíma aj o tvorbu slovenských autorov žijúcich v zahraničí (I. Čičmanec) či na periférii literárneho života (J. Špaček). Veľkou výzvou bola ponuka vydať spomienky prvého demokraticky zvoleného prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča Pamäti (Môj príbeh občana a prezidenta), 2010.

Vydavateľstvo MilaniuM sa môže popýšiť tým, že prinieslo na slovenský knižný trh román, básne, eseje a aforizmy laureátov Nobelovej ceny za literatúru B. Bjørnsona, E. Canettiho, H. Martinsona a T. Tranströmera (jeho zobrané básne Medzi allegrom a lamentom vyšli u nás 10 rokov predtým, než mu udelili Nobelovu cenu), ako aj knihy dvoch z najvplyvnejších autorov 20. storočia – F. Kafku a R. M. Rilkeho. Nášmu vydavateľstvu sa dostalo cti vydať postupne celé dielo najobľúbenejšieho slovenského básnika posledných 30 rokov – M. Rúfusa. K veľkým svetovým autorom, ktorých knihy v preklade do slovenčiny u nás vyšli, patria spolu s klasikom autorskej rozprávky H. Ch. Andersenom aj E. Dickinsonová, E. Södergranová, E. Fried, T. Rübner, R. Kunze, P. O. Enquist, T. Lindgren, A. Appelfeld, K. Ødegård či M. Matevski.

Približne dve tretiny kníh nášho vydavateľstva tvoria preklady, niektoré z dielne popredných slovenských prekladateľov L. Šimona, J. Cihovej, J. Buzássyho, A. Marenčina, V. Prokešovej, P. Vilikovského a J. Zambora. Zakladateľ a majiteľ vydavateľstva M. Richter preložil väčšinu kníh severských autorov, ale aj F. Kafku, R. M. Rilkeho, E. Dickinsonovú či (v jazykovej spolupráci so Z. Krylovou) básne Yu Hsiho z Taiwanu.

Tri knihy vydavateľstva boli odmenené cenami za umelecký preklad (T. Tranströmer: Medzi allegrom a lamentom Cenou Zory Jesenskej 2002, T. Steen: Ťavie oblaky Cenou Jána Hollého 2007 a M. Eminescu: Krídla z vosku Cenou Jána Hollého 2008), kým kniha Elégie a rekviem R. M. Rilkeho si odniesla prémie v oboch súťažiach a kniha španielskych elégií Slohy na otcovu smrť prémiu v súťaži o Cenu Jána Hollého 2010.

Najnovším produktom vydavateľstva MilaniuM je vedomostná spoločenská hra KRESLO NA OLYMPE (slovenská aj česká verzia), určená pre všetkých, čo majú radi antické Grécko s jeho bohmi a hrdinami, bájami a povesťami.

 

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný a dostávať aktuálne informácie, prihláste sa do nášho mailing listu.

Naša ponuka

Milan Rúfus

Dielo IX

Kolíska, Hora, Zvieratníček, Po čom to chodíme a iné

Boris A. Novak

Záhradník ticha

Axel Brauns

Pestrotiene a netopierci

Môj život v inom svete