Back

Milan Rúfus

Milan Rúfus

(1928-2009) popredná osobnosť slovenskej poézie 20. storočia, ale aj originálny prekladateľ českej, ruskej poézie (Seifert, Hrubín, Lermontov, Jesenin a.i.), biblických textov (Kniha žalmov, Jeremiášov nárek) a v jaz. spolupráci básní J. Martího a divadelnej hry H. Ibsena Peer Gynt.

Knihy od prekladateľa

Milan Rúfus

more

Milan Rúfus

Dielo XIV

PREKLADY III - Kniha žalmov, Jeremiášov nárek

more