Books |

New

Edition: mimo edície

Pages count:320
Dimensions:150 x 245 mm
Release year:2020
Weight:560
ISBN:9788089178759
Price: 13,98 €

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo II

Stôl chudobných, Óda na radosť, Murárska balada, Prísny chlieb

Dimitar Stefanov

Mesačné haiku a iné básne