Books |

New

Translate: Milan Richter

Pages count:268
Dimensions:155 x 230 mm
Release year:2015
Weight:480
ISBN:9788089178650
Price: 11,98 €

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo I

Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho, Zvony

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne