Books |

New

Translate: Milan Richter

Pages count:268
Dimensions:155 x 230 mm
Release year:2015
Weight:480
ISBN:9788089178650
Price: 11,98 €

Newsletter

Our offer

Jozef Špaček

V ulitách

Milan Rúfus

Dielo IV

Žalmy o nevinnej, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čas plachých otázok, Čakanka