Back

Pocta Tomasovi Tranströmerovi

Pocta Tomasovi Tranströmerovi

07.12.2011

o 17.00 v Hudobnom salóne Zichyho paláca na Ventúrskej 9 v Bratislave
- pozývame všetkých na literárno-hudobný večer Nobel, Nobelova cena za literatúru 2011 a Bratislava Tomasa Tranströmera.

Večer poriadaný na počesť tohtoročného laureáta Nobelovej ceny za literatúru, nášho priateľa a priateľa Bratislavy otvorí krátkym príhovorom starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Tatiana Rosová. Publiku sa prihovorí tiež zástupca švédskeho veľvyslanca, chargé d´affaires a.i. Fredrik Löjdquist.

Švédskeho básnika predstaví v rozhovore s moderátorkou jeho prekladateľ a priateľ Milan Richter. Tranströmerove verše zaznejú v podaní Štefana Bučka. Hudobný skladateľ Juraj Hatrík rozpovie o svojom dare laureátovi: dve skladby pre ľavú ruku. Klavírny virtuóz František Pergler zahrá 2. časť jednej z nich - z triptychu "Bolo - nebolo..."

Podujatie organizuje Občianske združenie Svetový kongres básnikov v spolupráci a s podporou Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a Veľvyslanectva Švédskeho kráľovstva na Slovensku so sídlom vo Viedni.

Newsletter

Our offer

Per Olov Enquist

Kniha o Blanche a Marii

Aharon Appelfeld

Dva osudy

Cilka, Katerina

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne