Back

Karol Gábriš

Prof. ThDr. Karol Gábriš, Dr.h.c. (1919-1998), popredný slovenský evangelický teológ, autor mnohých štúdií a knižných prác a spoluprekladateľ biblických textov.

Knihy od prekladateľa

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo XIV

PREKLADY III - Kniha žalmov, Jeremiášov nárek

Bjørnstjerne Bjørnson

Arne, básne a polemiky

Milan Rúfus

Dielo VI

Sobotné večery, Tiché papradie