Back

Karol Gábriš

Prof. ThDr. Karol Gábriš, Dr.h.c. (1919-1998), popredný slovenský evangelický teológ, autor mnohých štúdií a knižných prác a spoluprekladateľ biblických textov.

Knihy od prekladateľa

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo III

Neskorý autoportrét, Čítanie z údelu, Vážka, Malá nočná hudba