Back

Igor Hochel

Igor Hochel

(1953) básnik, prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg. Z bulharčiny preložil diela Jordana Radičkova, Ivana Davidkova, Maxima Asenova a ďalších autorov, z macedónčiny preložil verše Mateju Matevského.

Knihy od prekladateľa

Mateja Matevski

Trblet temných hviezd

more

   

Newsletter

Our offer

Katarína Rybová

Svitá, a ešte nebola tma

Anna Ondrejková

Havrania, snová

vybrané básne

Reiner Kunze

Búrkové mračná odtiahli