Prekladatelia

Viac

Richard Pietraß

Nemecký básnik, prekladateľ a editor. Preložil o.i. aj básne S. Heaneyho, spolupreložil básne E. Södergranovej, T. Tranströmera a M. Rúfusa.
Dana Podracká

Viac

Dana Podracká

(1954) poetka, autorka kníh pre deti, esejistka a prekladateľka. Vydala viac než 10 kníh poézie a 6 kníh esejí, ako aj knihy pre deti. Príležitostne prekladala z poľštiny a v jazykovej spolupráci z viacerých jazykov, vrátane lužickej srbčiny (preklad časti antológie Madona má červenú ...
Viera Prokešová

Viac

Viera Prokešová

(1957-2008) poetka, prekladateľka a literárna vedkyňa. Preložila výber z poézie V. Rakovského (Letiaci deň, 1980), antológiu 5 bulharských básnikov (Nedeľné zemetrasenie, 1988), antológiu bulharského básnického symbolizmu (Bohémske noci, 1991), spolupreložila viacero antológií a ...
Milan Richter

Viac

Milan Richter

(1948) básnik, dramatik a prekladateľ. Vydal 9 zbierok básní. Preložil 60 kníh a 14 divadelných hier, o.i. Goetheho Prafausta a časti Fausta I. a II, Duinské elégie R. M. Rilkeho, Kafkove aforizmy, vybrané básne E. Dickinsonovej, P. Nerudu, A. Lundkvista, H. Martinsona, E. Lindegrena, Ö. Sjöstranda, K. ...
Milan Rúfus

Viac

Milan Rúfus

(1928-2009) popredná osobnosť slovenskej poézie 20. storočia, ale aj originálny prekladateľ českej, ruskej poézie (Seifert, Hrubín, Lermontov, Jesenin a.i.), biblických textov (Kniha žalmov, Jeremiášov nárek) a v jaz. spolupráci básní J. Martího a divadelnej hry H. Ibsena Peer Gynt.
Katarína Széherová

Viac

Katarína Széherová

Prekladateľka z nemčiny, pôvodným povolaním psychologička. Preložila viac než 20 kníh beletrie a odbornej literatúry. K jej najvýznamnejším prekladom patria knihy autistických autorov A. Braunsa Pestrotiene a netopierci a S. Schäferovej Hviezdy, jablká a sklíčka (obe MilaniuM), ako aj romány R. Menasseho ...
Ladislav Šimon

Viac

Ladislav Šimon

(1938) prekladateľ, germanista, básnik, autor rozhlasových hier, textov piesní a vysokoškolský učiteľ. Preložil desiatky kníh najmä z nemčiny, napr. eseje R. M. Rilkeho, E. Canettiho, básne H. M. Enzensbergera (Cena Jána Hollého), F. Hölderlina atď. Prekladá tiež z poľštiny.
Zuzana Vahančíková Bátorová

Viac

Zuzana Vahančíková Bátorová

Vyštudovala anglický a francúzsky jazyk a literatúru so špecializáciou prekladateľstvo a tlmočníctvo na FiFUK v Bratislave (1998). Následne strávila päť rokov v Nórsku, kde absolvovala dvojročné postgraduálne štúdium na Univerzite v Bergene (titul MPhil. v odbore anglická ...
Pavel Vilikovský

Viac

Pavel Vilikovský

(1941), popredný prozaik a prekladateľ. Preložil veľmi náročné knihy britských a severoamerických spisovateľov, napr. eseje V. Woolfovej (Cena Jána Hollého) či knihy W. Faulknera a J. Conrada.
Ján Zambor

Viac

Ján Zambor

(1947) básnik, esejista, prekladateľ a literárny vedec. Preložil 25 knižných výberov poézie z ruštiny, ukrajinčiny a španielčiny (Puškin, Briusov, Cvetajevová, Achmatovová, Pasternak, Ajgi, Pavlyčko, Lorca, Hernández, Aleixandre, Borges, Paz a ďalší), ako aj antológiu ...

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný a dostávať aktuálne informácie, prihláste sa do nášho mailing listu.

Naša ponuka

Chalíl Džibrán

Prorok, Prorokova záhrada

Milan Richter

Krátky nešťastný život Marilyn Monroe

Novinka

Richard Pietrass

Odľahlá poloha