Knihy | Úklady jazyka

Pavel Branko

Úklady jazyka

Edícia: mimo edície

Počet strán:270
Rozmery:130×180 mm
Rok vydania:2014
Váha:220
ISBN:9788089178544
Cena: 6,98 €

Tento súbor jazykovokritických a prekladateľských reflexií sa zrodil v spolupráci s dvojtýždenníkom Mosty a napokon našiel trvalú pôdu pod krídlami mesačníka Romboid. Na rozdiel od akademicky koncipovaných prác podobného typu, zameraných na problém, a teda neadresných, tento sa od začiatku vykryštalizoval ako polemický a adresný, na telo, a v tejto polohe aj zotrval.


Má to svoje klady aj zápory. Na jednej strane mu to dovoľuje sledovať nielen prehrešky, ale aj hľadať a pomenúvať ich korene a súvislosti. Odkrývať kultúrne a zavše aj historicko-politické paradigmy úkazov. Na druhej strane ho to sčasti posúva do úlohy policajta, ktorý nedbá na masu vozidiel dodržiavajúcich pravidlá premávky, ale z nich vyzobáva ich narušovateľov. Optika úkladov ho na to predurčuje a sčasti tým aj obmedzuje a vymedzuje, čím mu redukuje pôdu na reflexiu úkazov možno zaujímavejších a podnetnejších, ktoré bývajú plodom intuície, slovotvorby prekračujúcej vyregulované riečisko a zavše predvídajúcej vývoj.


            Pavel Branko

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný a dostávať aktuálne informácie, prihláste sa do nášho mailing listu.

Naša ponuka

Anton Baláž

Portréty prežitia

Novinka

Martin Rodan

Naša neznáma európska kultúra

Milan Richter

H. Ch. Andersen

Rozprávkarov bazár

Andersen známy a neznámy