Knihy | Elégie a rekviem

Rainer Maria Rilke

Elégie a rekviem

Preklad: Milan Richter

Edícia: Vybrané básne RMR

Počet strán:105
Väzba:pevná väzba
Rozmery:140x200 mm
Rok vydania:2003
Váha:300
ISBN:8096870483
Cena: 6,00 €

Na sklade máme posledné 3 výtlačky


Rilkeho Elégie a rekviem v novom preklade básnika germanistu Milana Richtera sú balzamom na dušu a oknom do nových sfér - Hubblovým teleskopom nepokoreného srdca, ktoré vo vesmíre minulého i budúceho hľadá svoje dvojča, svoju sestru a svojho brata.


Táto čiastočne dvojjazyčná kniha obsahuje všetkých desať slávnych Duinských elégií, tri rekviem, viacero elegických básní, ako aj dlhú báseň Orfeus.Eurydika.Hermes. Prekladateľ a vydavateľ knihy M. Richter nezabudol ani na podrobné poznámky a vysvetlivky, na kalendárium života a diela tohto vari najväčšieho európskeho básnika 20. storočia, ani na doslov. Súčasťou knihy sú fotografie RMR a iné dokumentárne materiály.


UKÁŽKA


Prvá elégia


Kto, keby som skríkol, by ma počul zo zástupov
anjelov? A keby si ma hneď jeden z nich
prudko privinul k srdcu: rozpustil by som sa
v jeho mocnejšom bytí. Lebo krása je iba
začiatkom hrôzy, ktorý sotvaže ešte vydržíme,
a jej patrí náš obdiv, pretože blahosklonne pohŕda
naším zničením. Každý anjel je strašný.
  A tak sa spätím a premôžem vábivé volanie
temného vzlyku. Ach, kohože sme
schopní potrebovať? Anjelov nie, ani ľudí,
ba aj tie bystré zvery už postrehli, že
nie sme dostatočne spoľahlivo doma
v povykladanom svete. Ostáva nám ešte vari
dajaký strom tam na úbočí, aby sme ho denne
vídali; a ostáva nám ulica zo včerajška
a rozmaznaná vernosť akéhosi zvyku,
ktorému sa tak u nás zapáčilo, že zostal.
  A potom noc, ach, noc, keď vietor s pľúcami
vesmíru nám odhrýza z tváre – s kýmže by neostala
tá vytúžená, nežne luhajúca, čo s námahou nastáva
osamelému srdcu. Je pre milencov ľahšia?
Ach, tí si len jeden druhým zakrývajú svoj osud.
  Ešte to nevieš? Prázdnotu náruče prihoď
priestranstvám, ktoré vdychujeme; možno potom vtáky
pocítia zvrúcnenejším letom rozľahlý vzduch.


Veru, nejednej jari ťa bolo treba. A nejedna hviezda
od teba žiadala, aby si ju cítil. Zavše sa
v prežitom zdvihla vlna, alebo husle sa ti
oddali, keď si prechádzal popri otvorenom
okne. To všetko bolo poslanie.
(...)

RECENZIE


Staronový Rilke - život je snom uprostred sna


Rainer Maria Rilke stále láka bádateľov i prekladateľov, literatúry o ňom je už dávno oveľa viac než jeho vlastných diel, napriek tomu, či práve preto, že Rilkeho poézia je značne enigmatická a každá interpretácia vrátane prekladateľskej prináša iné výklady. Tento nemecký básnik (1875-1926), narodený v Prahe, patrí k najväčším zjavom svetového písomníctva a v jeho dielach nezostarlo takmer nič, lebo si kladie permanentne otázky o zmysle ľudského života, hľadajúc zároveň "vnútorný priestor sveta". Otázky o to aktuálnejšie, o čo ľahostajnejší a necitlivejší je k týmto veciam moderný človek.
Rilkeho si objavilo prekladateľsky aj Slovensko: ešte v štyridsiatych rokoch ho prekladali hlavne príslušníci katolíckej moderny (Silan, Šprinc, Strmeň), lebo jedna časť jeho tvorby sa vyznačuje bohohľadačstvom, roku 1968 vyšli Piesne o láske a smrti v preklade Miroslava Válka a roku 1989 znovu v reedícii rozšírenej o prózu Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho esej o Rodinovi a výber z korešpondencie (preložila Perla Bžochová), rok 1999 priniesol dva preklady z Rilkeho: Sonety Orfeovi (Teodor Križka) a výber Milana Richtera Vysadený na vrchoch srdca, v ktorom sú najmä básne z pozostalosti.
   Richter sa zaoberá týmto básnikom dávnejšie a teraz sa rozhodol vydávať voľne koncipovaný cyklus Vybrané dielo R. M. Rilkeho, ktorého prvý zväzok už vyšiel. Elégie a rekviem (MilaniuM, Dunajská Lužná, 2003) obsahujú okrem nového prekladu známych Duinských elégií tri rekviem, báseň Orfeus, Eurydika, Hermes, Päť spevov, Protistrofy a dve ďalšie elégie nesúvisiace s duinskými, teda diela dosť slávne na to, aby uvádzali plánovaný cyklus, a dosť autorsky príznačné, aby poskytli čitateľovi možnosť aspoň nazrieť do tajomných hĺbok básnikovho génia a ukázali mu, ako sa vyslovuje aj nevysloviteľné.
   U Rilkeho je nápadný rozdiel medzi básnikovým životom a dielom. Svetobežník Rilke pochodil celú Európu, dvakrát bol v Rusku, navštívil severnú Afriku, no trvalý domov nemal nikde - okrem švajčiarskeho zámku Muzot, kde po necelých šiestich rokoch aj zomrel. Ozveny týchto spola exotických pobytov nájdeme i v jeho diele, no ťažiskové pre Rilkeho lyriku ostáva čosi, čo sa dá naplno vnímať iba v samote: bytie a zánik bytia. "Život je iba časťou ... Čoho?/ Život je iba tónom ... Čoho?/ Život má zmysel, ak je spätý s mnohými/ kruhmi priestoru, čo sa rozpína./ Život je teda snom uprostred sna,/ lenže bdenie je kdesi inde," píše v Rekviem venovanom svojej manželke sochárke Clare Westhofovej.
   V ďalších dvoch rekviem medituje nad celou záhadnosťou ľudskej existencie, ktorú nerozdeľuje mechanicky na život pozemský a záhrobný, ale jedno mu prechádza v druhé, je to vlastne splývanie s vesmírom, vyjadrované neobyčajne magickými obrazmi. Tá istá mágia, no ešte umocnenejšia, vyžaruje zo zbásneného mýtu o Orfeovom hľadaní mŕtvej Eurydiky. Vrchol Rilkeho lyrického a metaforického prejavu však tvorí desať duinských elégií: skvost svetovej poézie, v ktorom sú obsiahnuté akési "dejiny duše" ("nikde, milovaná, nebude svet než vnútri"), nihilizmus tu vládne vedľa radosti, zrod vedľa smrti, dočasnosť vedľa večnosti.
   Táto veľbáseň je "komplexom žalôb" až metafyzických a Rilke v nej dokázal priam zázračnú schopnosť sebapremeny ("Zvláštne:/ uvidieť všetko, čo sa raz vzťahom viazalo, poletovať/ voľne v priestore ..."), sebapremietnutia i do minulosti, sebastotožnenia so všetkým, čoho už niet, s ľuďmi, predmetmi. Neobyčajná symbióza časopriestoru, všebytie v ničote.
Richter svojím dobrým prekladom i celým chystaným projektom dokázal, že Rilke je vecou jeho srdca. Aby umožnil konfrontovať svoj preklad s originálom, na niektorých miestach sú uverejnené aj texty v nemčine. Knihu dopĺňajú prekladateľove vysvetlivky, jeho doslov a chronológia Rilkeho života a diela.                                                                                                                JOZEF BŽOCH [29. 4. 2004]

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný a dostávať aktuálne informácie, prihláste sa do nášho mailing listu.

Naša ponuka

Alfréd Wetzler

Čo Dante nevidel

So Správou Wetzlera a Vrbu

Neal Bascomb

Lov na Eichmanna

Napínavý a skutočný príbeh o legendárnej operácii tajnej služby Mossad, ktorá chytila najhľadanejšieho nacistického zločinca

Per Wästberg

Brázda za loďou