Knihy | Dva osudy

Aharon Appelfeld

Dva osudy

Cilka, Katerina

Preklad: Pavel Vilikovský

Edícia: Pamätaj

Počet strán:240
Väzba:pevná väzba s prebalom
Rozmery:145 x 210 mm
Rok vydania:2009
Váha:340
ISBN:9788089178322
Cena: 4,00 €

Zážitky z minulosti zohrali v Appelfeldovej tvorbe významnú úlohu. Aj dve novely zaradené do tohto zväzku zobrazujú prostredie a obdobie Appelfeldovho detstva, no ich hrdinkami sú ženy a ich pôvod či rodinné zázemie sa od autorovho značne líšia. Cili síce pochádza zo židovskej rodiny, no z mnohodetnej a chudobnej, a Katerina so svojimi dedinskými koreňmi patrí k väčšinovému rusínskemu obyvateľstvu. Obe ženy sa so životnými výzvami vyrovnávajú po svojom a autor nám tak umožňuje vidieť problém z viacerých, naoko protichodných strán. Obdivuhodná schopnosť vcítiť sa do vnútorného sveta hrdiniek a presvedčivo ho stvárniť akoby potvrdzovala jeho slová: „Mojou záľubou bolo a ešte vždy je pozorovať.“ Rozjímavý, meditatívny postoj bedlivého pozorovateľa sa odráža aj v osobitom štýle Appelfeldových próz – zdanlivo jednoduchom, no pri všetkej jazykovej striedmosti svojsky poetickom. Verím, že napriek niektorým vonkajškovým odlišnostiam zobrazovaného sveta budú novely svojím duchom slovenskému čitateľovi až prekvapujúco blízke a nájde v nich veľa podobností s našou literatúrou, napríklad s dielami Jozefa Cígera Hronského alebo Vincenta Šikulu, predovšetkým úprimný záujem o prostého človeka a nemoralizujúce pochopenie pre jeho zápas o prežitie v často nepriateľskom svete.Pavel Vilikovský v predslove k tejto knihe


Nepredstieram, že som zvestovateľ, kronikár vojny či vševedko. Dejiny sú podľa mňa iba pokrmom pre literatúru. A literatúra, to je prítomnosť, čo trvá – nie v novinárskom zmysle, ale ako pokus dostať čas do pokračujúcej prítomnosti.
Kedykoľvek hovoríš o tých časoch, zmocňuje sa ťa pocit, že to všetko je neuveriteľné. Opisuješ, čo sa stalo, no zároveň neveríš, že čosi také sa mohlo stať práve tebe. Nepoznám chvíľu, keď by som sa za niečo väčšmi hanbil.


A. Appelfeld: Príbeh jedného života

Aharon Appelfeld


(1932) významný izraelský prozaik, autor 17 románov, noviel a poviedkových kníh. Pochádza z Černovíc (Bukovina, Rumunsko, dnes Ukrajina), no r. 1946 emigroval do Palestíny (dnes Izrael). Hlavnou témou jeho kníh je holokaust, najmä vo východnej Európe, ktorý ako chlapec prežil. Je laureátom mnohých izraelských a medzinárodných cien. Jeho knihy vyšli v prekladoch do desiatok jazykov.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný a dostávať aktuálne informácie, prihláste sa do nášho mailing listu.

Naša ponuka

John F. Deane

Evanjelium podľa Johna

Rainer Maria Rilke

Pieseň o láske a smrti korneta Krištofa Rilkeho / Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke

Dana Podracká

Kupola

vybrané básne