Back

Milan Richter

Milan Richter

(1948) básnik, dramatik a prekladateľ. Vydal 9 zbierok básní. Preložil 60 kníh a 14 divadelných hier, o.i. Goetheho Prafausta a časti Fausta I. a II, Duinské elégie R. M. Rilkeho, Kafkove aforizmy, vybrané básne E. Dickinsonovej, P. Nerudu, A. Lundkvista, H. Martinsona, E. Lindegrena, Ö. Sjöstranda, K. Espmarka, T. Rübnera, E. Cardenala, P. Tafdrupovej, K. Ødegårda, G. Koflera, zobrané básne T. Tranströmera, drámy P. O. Enquista, Smerovníky životom D. Hammarskjölda, Proroka Ch. Džibrána, romány S. Undsetovej, R. Rigbyho, R. Hochhutha, J. Cheevera, L. Gustafssona, A. Lundkvista, rozprávky O. Wilda a H. Ch. Andersena a iné.

Knihy od prekladateľa

Franz Kafka

Aforizmy a iné kruté rozkoše / Aphorismen und andere grausame Wonnen

more

Bjørnstjerne Bjørnson

Arne, básne a polemiky

more

Per Wästberg

Brázda za loďou

more

Yu Hsi

Cesta

more

Rainer Maria Rilke

Elégie a rekviem

more

more

Jana Štroblová

Hoď vetru košeľu

more

Emily Dickinsonová

more

Harry Martinson

Jazykmi mora a vetra

more

Per Olov Enquist

Kniha o Blanche a Marii

more

Knut Ødegård

Kvitne tak šialene

more

New

more

Tomas Tranströmer

Medzi allegrom a lamentom

Zobrané básne

more

New

kolektív

more

New

more

New

Tuvia Rübner, kolektív

more

Tuvia Rübner

Pamäť popola

more

Rainer Maria Rilke

Pieseň o láske a smrti korneta Krištofa Rilkeho / Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke

more

Edith Södergranová

Prešla som peši cestami sĺnk

more

more

Milan Richter,H. Ch. Andersen

Rozprávkarov bazár

Andersen známy a neznámy

more

Rainer Maria Rilke

more

more

Emily Dickinsonová

Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love

more

more

   

Newsletter

Our offer

Viera Prokešová

Ihla

zobrané básne

Milan Rúfus

Dielo IX

Kolíska, Hora, Zvieratníček, Po čom to chodíme a iné