Back

Karol Gábriš

Prof. ThDr. Karol Gábriš, Dr.h.c. (1919-1998), popredný slovenský evangelický teológ, autor mnohých štúdií a knižných prác a spoluprekladateľ biblických textov.

Knihy od prekladateľa

Newsletter

Our offer

Igor Hochel

K mojim ústam nahá (žená)

vybrané básne

Alfréd Wetzler

Čo Dante nevidel

So Správou Wetzlera a Vrbu