Books |

Edition: mimo edície

Pages count:270
Dimensions:130×180 mm
Release year:2014
Weight:220
ISBN:9788089178544
Price: 6,98 €

Newsletter

Our offer

Jorge Manrique

Slohy na otcovu smrť

a iné španielske elégie

Milan Rúfus

Dielo I

Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho, Zvony

Mihai Eminescu

Krídla z vosku