Books | Melancholický žrebec

Ján Zambor

Melancholický žrebec

vybrané básne

Edition: Uprostred prúdu

Pages count:155
Bond:brožovaná väzba so záložkou
Dimensions:125x200 mm
Release year:2003
Weight:180
ISBN:8096870475
Price: 4,50 €

Výber z lyriky Jána Zambora Melancholický žrebec prináša básne z jeho zbierok Zelený večer, Neodkladné, Kôň na sídlisku, Plné dni, Pod jedovatým stromom, Soprán dažďových kvapiek a nové verše (Nádhera zmesi).


Predstavuje hlavné polohy jeho poézie, lyriku ľúbostného snenia, zemplínskeho rodného kraja i liptovskej krajiny, obrazotvorného čarovania a elegických tónov reflektujúcich aj dobovú realitu, rodinnú lyriku a lyriku aktívneho životného postoja s mravnou, civilizačnou a ekologickou problematikou, lyriku neoavantgardnej imaginatívnosti, lyriku záhad a zložitostí intímnych vzťahov medzi mužom a ženou i zraňujúcich rezonancií sučasných medziľudských vzťahov.


 

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo VI

Sobotné večery, Tiché papradie

Alfréd Wetzler

Čo Dante nevidel

So Správou Wetzlera a Vrbu