Books |

New

Edition: mimo edície

Pages count:208
Dimensions:140 x 205 mm
Release year:2012
Weight:230
ISBN:978-80-89178-51-3
Price: 6,98 €

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo IV

Žalmy o nevinnej, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čas plachých otázok, Čakanka

Milan Rúfus

Dielo VIII

Lupienky z jabloní, Modlitbičky, Pamätníček