Books | Krídla z vosku

Mihai Eminescu

Krídla z vosku

Translate: Viera Prokešová,Libuša Vajdová

Edition: MESPO

Pages count:112
Bond:brožovaná väzba so záložkou
Dimensions:130x180 mm
Release year:2008
Weight:120
ISBN:8089178247
Price: 2,00 €

Básne "posledného európskeho romantika" M. Eminesca v novom preklade V. Prokešovej a L. Vajdovej (predtým verše rumunského básnika prekladali najmä I. Krasko a K. Strmeň, prevažne však iné, než aké obsahuje tento výber) prinášajú pohľad na utrápenú dušu a extatickú myseľ génia európskej lyriky 19. storočia. V knihe bohato ilustrovanej fotografiami a faksimile básnikových rukopisov nechýbajú ani verše filozofického charakteru. Poznámky a doslov napísala L. Vajdová. Obidve prekladateľky boli odmenené za tento preklad prestížnou Cenou Jána Hollého 2008.


UKÁŽKA


Ku hviezde...Ku hviezde, čo vyšla, žiari zlatom,
sa tak dlho šlo,
že jej svetlo roky malo na to,     
kým nás dostihlo.                       


Azda ju už sily opustili,
modrý svit ju skryl,
ale jej lúč iba v tejto chvíli
očiam zažiaril.


Obraz hviezdy, ktorú smrť si vzala,
nebom ďalej putuje.
Viditeľný žiar raz vytvárala,          
vidieť ju, no už nie je.                               
                 
Ako keď v nás túžba v krutej
noci začne mrieť,   
svetlo lásky dávno vyhasnutej
k tebe, ku mne spie.  


 

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo I

Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho, Zvony

Thorvald Steen

Ťavie oblaky

Harry Martinson

Jazykmi mora a vetra