Books |

Translate: Katarína Széherová

Edition: Ulity

Pages count:244
Dimensions:140 x 200 mm
Release year:2014
Weight:270
ISBN:9788089178582
Price: 7,98 €

Newsletter

Our offer

Jana Štroblová

Hoď vetru košeľu

Viera Prokešová

Ihla

zobrané básne

Milan Rúfus

Dielo XIV

PREKLADY III - Kniha žalmov, Jeremiášov nárek