Books | Dielo XIV

Milan Rúfus

Dielo XIV

PREKLADY III - Kniha žalmov, Jeremiášov nárek

Translate: Milan Rúfus

Edition: Dielo Milana Rúfusa

Pages count:240
Bond:pevná väzba s prebalom
Dimensions:135×205 mm
Release year:2010
Weight:360
ISBN:9788089178421
Price: 9,79 €

Štrnásty zväzok Diela Milana Rúfusa tvoria jeho preklady starozákonných textov: Kniha žalmov a Jeremiášov nárek. Kongeniálne prebásnenie žalmov, ktorých autorom mal byť kráľ Dávid, ponúka čitateľom možnosť precítiť nanovo (a možno inak) žalospevy plné viery a dôvery v Hospodina. Podobne ako Kniha žalmov v pretlmočení M. Rúfusa sa po rokoch znova na knižný trh dostal aj preklad Jeremiášovho náreku, ktorý vznikol kedysi dávno v 60. rokoch 20. storočia. Filologické podklady pre básnický preklad poskytol M. Rúfusovi odborník na Starý zákon K. Gábriš.


 


UKÁŽKY


KNIHA ŽALMOV


23.


Boh je môj pastier,
nebudem cítiť nedostatku,
na sviežich pastvách ma pasie,
z čistých prameňov ma napája.
Dušu mi občerstvuje,
po spravodlivých cestách vodí ma
pre svoje meno sväté.


A hoci by som údolím smrti kráčal,
nebudem sa báť zlého.
Lebo Ty so mnou si,
palica pastierska a prút Tvoj tešia ma.


Stôl prestieraš mi pred očami zlých
a potieraš mi hlavu olejom.
A pohár môj je štedro naplnený.


Milosť a dobrota ma budú sprevádzať
v dňoch môjho života
a dlho budem bývať v dome Pánovom.


 


56.


Zmiluj sa, Hospodine, nado mnou,
lebo mi človek za pätami chodí
a sužuje ma bojovník.
Nemálo ich je, mojich nepriateľov,
a proti mne sa pyšne schádzajú.


Vo dni, keď na mňa padá strach,
k Tebe mám, Pane dôveru.
Vtedy Tvoj prísľub a Tvoju pomoc chválim.
Veď čo mi môže, v Teba veriacemu,
čože mi človek urobí?


Celý deň prekrúcajú moje slová,
zle mi chcú každou myšlienkou.
Zhlukujú sa a striehnu moje kroky,
akoby na môj život číhali.


Odplať im toto bezprávie,
vydaj ich, Bože, hnevu národa!
Veď každú moju slzu spočítal si,
do svojej nádoby ju vložil,
každý môj krok si v knihe zaznačil.


V ten deň, čo Teba zavolám,
ustúpia moji nepriatelia.
Ó, Boh je za mňa, viem!
Ja Jeho sľub a Jeho pomoc chválim,
ja Boží sľub a Božiu pomoc chválim.
V Boha dúfam a nebojím sa,
čože mi človek urobí?


Ó, Hospodine, je na mne plniť sľuby
a priniesť obeť vďačnosti.
Lebo si zo smrti vytrhol moju dušu
a moje nohy chránil od úrazu,
aby som živý chodil pred Bohom.


 


112.


Radoval som sa, keď mi hovorili:
Poďme do domu Pánovho!
Zastavili sa naše nohy
vo tvojich bránach, Jeruzalem.


Ty, vystavaný ako mesto,
ktoré nás spája vospolok.
Do teba prichádzajú kmene,
kmene Hospodinove,
lebo je zákon pre Izrael
osláviť meno Pánovo.
Tam stoja súdne stolice,
stolice domu Dávidovho.


O mier proste pre Jeruzalem!
Nech žijú bezpečne tí, čo ťa milujú!
Nech sídli pokoj v tvojich hradbách,
bezpečnosť v tvojich palácoch!
Ja kvôli svojim priateľom a bratom
hovorím: Pokoj ti buď!
Pre Boží dom, dom Hospodinov,
žiadam si blaho pre teba.


                            Preložil Karol Gábriš, prebásnil Milan Rúfus