Authors

Igor Hochel

more

Igor Hochel

(1953) básnik, prekladateľ, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg (docent). Vydal básnické zbierky Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie, Kôra nežne praská , Utkané z vlasov, K mojim ústam nahá (žena) a spolu s grafikom Igorom Bencom bibliofíliu ...

Newsletter

Our offer

New

Michal Kováč

Pamäti

Môj príbeh občana a prezidenta

Milan Rúfus

Dielo IX

Kolíska, Hora, Zvieratníček, Po čom to chodíme a iné