Back

Milan Rúfus

Milan Rúfus

(1928-2009) jeden z najväčších slovenských básnikov 20. storočia, autor 35 kníh poézie pre dospelých a pre deti / o dieťati a detstve a niekoľkých kníh esejí. Jeho básne boli preložené do cca 30 jazykov. 16-zväzkové Dielo Milana Rúfusa vychádza od r. 2003 v našom vydavateľstve MilaniuM. Prekladal najmä českú a ruskú poéziu (Seifert, Hrubín, Lermontov, Jesenin), ako aj starozákonné básnické texty (Kniha žalmov, Jeremiášov nárek). V jaz. spolupráci prebásnil verše J. Martího a Peera Gynta od H. Ibsena.

Knihy od autora

Milan Rúfus

Dielo I

Chlapec maľuje dúhu, Až dozrieme, V zemi nikoho, Zvony

more

Milan Rúfus

Dielo II

Stôl chudobných, Óda na radosť, Murárska balada, Prísny chlieb

more

Milan Rúfus

Dielo III

Neskorý autoportrét, Čítanie z údelu, Vážka, Malá nočná hudba

more

Milan Rúfus

Dielo IV

Žalmy o nevinnej, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čas plachých otázok, Čakanka

more

Milan Rúfus

Dielo IX

Kolíska, Hora, Zvieratníček, Po čom to chodíme a iné

more

New

Milan Rúfus

more

Milan Rúfus

Dielo VI

Sobotné večery, Tiché papradie

more

Milan Rúfus

Dielo VII

Kniha rozprávok, Studnička

more

Milan Rúfus

Dielo VIII

Lupienky z jabloní, Modlitbičky, Pamätníček

more

Milan Rúfus

more

Milan Rúfus

Dielo XIV

PREKLADY III - Kniha žalmov, Jeremiášov nárek

more

 

Newsletter

Our offer

Anna Ondrejková

Havrania, snová

vybrané básne

Milan Rúfus

Dielo II

Stôl chudobných, Óda na radosť, Murárska balada, Prísny chlieb

Tomas Tranströmer

Medzi allegrom a lamentom

Zobrané básne