Back

Ján Zambor

Ján Zambor

(1947) básnik, esejista, literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg (profesor). Vydal 8 zbierok veršov (posledné dve knihy - Melancholický žrebec a Sťahovavé srdce - sú výbermi z jeho tvorby, doplnené o nové básne či cykly básní). Napísal 5 literárnovedných a sčasti esejistických kníh a editorsky sa podieľal na vydaní viacerých zaujímavých a objavných antológiíí či profilových zväzkov diel slovenských spisovateľov. Preložil 25 knižných výberov poézie z ruštiny, ukrajinčiny a španielčiny, ako aj antológiu španielskej barokovej lyriky.

Viac o J. Zamborovi na

http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Zambor

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=1118

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1802

http://www.litcentrum.sk/?s-cv-viewMode=search&s-search-query=J%C3%A1n+Zambor

Knihy od autora

Ján Zambor

more

Ján Zambor

Melancholický žrebec

vybrané básne

more

 

Newsletter

Our offer

Milan Rúfus

Dielo III

Neskorý autoportrét, Čítanie z údelu, Vážka, Malá nočná hudba

Milan Rúfus

Dielo VIII

Lupienky z jabloní, Modlitbičky, Pamätníček