Back

Franz Kafka

Franz Kafka

Franz Kafka (1883-1924) patril k najvplyvnejším spisovateľom 20. storočia. Tento pražský Žid píšuci po nemecky, no v povolaní poisťovacieho úradníka často používajúci aj češtinu, vytvoril 3 nedokončenými románmi Amerika (resp. Nezvestný), Proces a Zámok, poviedkami a denníkovými zápiskami (vrátane listov potenciálnym manželkám Felice a Milene, priateľom a rodine) dielo, ktoré už viac než 70 rokov fascinuje čitateľov a inšpiruje literárnych kritikov k novým a novým interpretáciám.

Knihy od autora

Franz Kafka

Aforizmy a iné kruté rozkoše / Aphorismen und andere grausame Wonnen

more

   

Newsletter

Our offer

New

Milan Rúfus

Dielo IX

Kolíska, Hora, Zvieratníček, Po čom to chodíme a iné