Najnovšie knihy a hry

07.03.2013

The achievements of our books and authors

Prvá kniha vydavateľstva MilaniuM Medzi allegrom a lamentom švédskeho básnika Tomasa Tranströmera zaznamenala úspech už tým, že preklad bol odmenený Cenou Zory Jesenskej za umelecký preklad (2002). V apríli 2002 mal prekladateľ tejto knihy Milan Richter česť predstaviť Medzi allegrom a lamentom (spolu s inými prekladmi švédskej literatúry od jeho kolegov i od neho) švédskemu kráľovi Karolovi XVI. Gustávovi na vernisáži výstavy “50 rokov vyučovania švédčiny na Slovensku” v priestoroch auly Univerzity Komenského. Udelenie Nobelovej ceny za literatúru T. Tranströmerovi v októbri 2011 vyvolalo nový záujem o túto knihu.Prekladatelia dvoch kníh nášho vydavateľstva boli odmenení Cenou Jána Hollého: r. 2007 Jarmila Cihová za preklad románu Thorvalda Steena Ťavie oblaky z nórčiny a r. 2008 Viera Prokešová s Libušou Vajdovou za preklad básní Mihaia Eminesca Krídla z ...

Od smrti Franza Kafku uplynulo v júni už osemdesiat rokov, ale tento spisovateľ si nachádza stále nových čitateľov i nových vykladačov bez ohľadu na vkus a módu. Práve on, ktorý prikázal svojmu priateľovi Maxovi Brodovi, aby po jeho smrti spálil všetky rukopisy, čo po ňom ostanú (Brodovi vďačíme, že to neurobil), no ktorý si sám pre seba zaznamenal, že ,,písanie je najplodnejším smerovaním môjho bytia", práve on je doteraz najvydávanejším spisovateľom. Roku 1984 vyšla v Nemecku dokonca aj jeho úradná korešpondencia z čias, keď pracoval v pražskej Robotníckej úrazovej poisťovni.K prekladom Kafku do slovenčiny pribudol najnovšie zaujímavý výber Aforizmy a iné kruté rozkoše (MilaniuM, Dunajská Lužná 2004), ktorého zostavovateľom a prekladateľom je Milan Richter. Tento výber približuje Kafku u nás doteraz neznámeho, ako aforistu, filozofa, mysliteľa, iba ...