Autori

Milan Richter

Viac

Milan Richter

(1948) Básnik, dramatik, esejista, prekladateľ, vydavateľ a bývalý diplomat. Vydal 10 zbierok básní a napísal 4 divadelné hry (o F. Kafkovi, Marilyn Monroe a B. Bjørnsonovi). Jeho vybrané básne vyšli v preklade v 11 krajinách, veľa básní publikovali v ďalších 24 jazykoch. ...
Rainer Maria Rilke

Viac

Rainer Maria Rilke

(1875-1926) Jeden z najvplyvnejších básnikov 20. storočia. Narodil sa v Prahe v nemeckej rodine a zomrel v sanatóriu Val-Mont vo Švajčiarsku. Pochovaný je v dedinke Raron v kantone Wallis. Jeho najvýznamnejšie básnické diela: Kniha obrazov, Nové básne, Duinské elégie, Sonety Orfeovi. Napísal ...
Martin Rodan

Viac

Martin Rodan

Martin Rodan (1947) sa narodil v Martine, vyrástol v Žiline a po troch rokoch štúdia na FFUK v Bratislave a po krátkom pobyte vo Francúzsku v roku 1968 odišiel do Izraela. V štúdiu francúzskej literatúry, klasických jazykov a filozofie pokračoval na univerzitách v Jeruzaleme a v Clermont-Ferrand ...
Tuvia Rübner

Viac

Tuvia Rübner

(1924) nemecky a hebrejsky píšuci izraelský básnik, esejista a prekladateľ, rodák z Bratislavy. V holokauste stratil celú svoju rodinu, sám sa dostal ako 17-ročný transportom utečencov do Palestíny. Prvé básne a zbierky napísal po nemecky. Vydal aj svoje spomienky na Pressburg, Šaštín ...
Milan Rúfus

Viac

Milan Rúfus

(1928-2009) jeden z najväčších slovenských básnikov 20. storočia, autor 35 kníh poézie pre dospelých a pre deti / o dieťati a detstve a niekoľkých kníh esejí. Jeho básne boli preložené do cca 30 jazykov. 16-zväzkové Dielo Milana Rúfusa vychádza od r. 2003 v ...
Katarína Rybová

Viac

Katarína Rybová

(1987) mladá slovenská autorka, t.č. študentka germanistiky. Ako 19-ročná debutovala knižkou aforizmov a krátkych textov Svitá, a ešte nebola tma. Čítala z nej o. i. v Trnave a v Poprade spolu s takými spisovateľmi, ako boli a sú Arnošt Lustig, Thorvald Steen či Anton Baláž.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný a dostávať aktuálne informácie, prihláste sa do nášho mailing listu.

Naša ponuka

kolektív

Madona má červenú dušu

Antológia lužickosrbskej poézie

Novinka

Igor Tyšš

Alba

Milan Rúfus

Dielo IV

Žalmy o nevinnej, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čas plachých otázok, Čakanka